FEBELCEM

Tijdens deze gezondheidscrisis die we allemaal doormaken, als gevolg van de pandemie van het coronavirus (Covid-19), worden alle sectoren op meerdere niveaus getroffen. Ook de cementsector is hiervan niet gespaard gebleven. De cementindustrie is door het ministerieel besluit van 3 april 2020 erkend als een “cruciale sector voor essentiële diensten”, vooral dankzij de essentiële rol die onze industrie speelt in het beheer van het restafval.

Ondanks deze erkenning moest een van onze leden de beslissing nemen om zijn ovens te sluiten. Er dient evenwel op gewezen te worden dat 50 % van de Belgische cementovens nog steeds in werking zijn, en dit onder voorwaarden die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en de door de federale regering genomen sociale afstandsmaatregelen garanderen. De ovens die nog steeds actief zijn, spelen een belangrijke rol bij de valorisatie van alternatieve brandstoffen. Het is dan ook van cruciaal belang dat zij in bedrijf worden gehouden en hun taken vervullen, evenals het vermalen van klinker en leveringen.

Daarom, en om ervoor te zorgen dat de hele productieketen zo lang mogelijk kan worden voortgezet, is het essentieel dat alles in het werk wordt gesteld zodat de activiteiten van de bouwsector op het maximumniveau worden gehandhaafd en de bouwplaatsen opnieuw kunnen worden opgestart, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden voor de werknemers.

Het is nuttig erop te wijzen dat de leden van FEBELCEM behoren tot internationale groepen die profiteren van de uitwisseling van ‘best practices’ uit andere landen en dat we indien nodig ondersteuning kunnen bieden.

Over FEBELCEM 

FEBELCEM is de Federatie van de Belgische Cementnijverheid. Ze verenigt drie leden van wereldklasse, CBR, CCB en Holcim, die samen een uitgebreid gamma van cementen op de markt brengen. Ze produceren elk jaar ongeveer 6.300.000 ton grijs cement voor een geschatte omzet van 480 miljoen euro. FEBELCEM speelt een sleutelrol in de promotie van het gebruik van cement en in het informeren en opleiden van de gebruikers.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel