banner

Expo Pilootprojecten in Atelier Bouwmeester

Expo Pilootprojecten in Atelier Bouwmeester

Drie vitrinepresentaties over de trajecten Productief Landschap, Kunst in Opdracht en Studenten Maken Stad

In de vitrine van het Atelier Bouwmeester worden de komende maanden de resultaten van drie reeksen Pilootprojecten getoond. De eerste expo, over de Pilootprojecten Productief Landschap, is tot 5 december te bezichtigen.

De Pilootprojecten van het Team Vlaams Bouwmeester koppelen ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag aan de realisatie van grensverleggende projecten. Voor elk van de Pilootprojecten worden specifieke allianties aangegaan met de betrokken en relevante partners. Naast de realisatie van de projecten wordt een brede communicatie gevoerd over het leertraject via symposia en publicaties, en wordt met de partners een vervolgtraject voorzien om regelgeving en instrumenten op elkaar af te stemmen en op elk bestuursniveau te optimaliseren.

In de vitrine van het Atelier Bouwmeester presenteren we achtereenvolgens de resultaten van drie reeksen Pilootprojecten:

  • 14 november tot 5 december 2018 - Pilootprojecten Productief Landschap
  • 7 december 2018 tot 8 januari 2019 - Pilootprojecten Kunst in Opdracht
  • 10 januari tot 7 februari 2019 - Pilootprojecten Studenten Maken Stad

Vlaams Bouwmeester

Havenlaan 88, bus 10, BE-1000 Brussel

T +32 490 58 73 38

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Alsembergsesteenweg 842
BE - 1180 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties : Bea Buyse

+32 (0)477 77 93 68

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2018 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Alsembergsesteenweg 842, BE - 1180 Brussel