Culturele samenwerkingen tussen Vlaanderen en Japan (2019-2020)

Oproep - Voor het eerst wordt er een oproep gelanceerd binnen het kader van de Vlaams-Japanse culturele samenwerking.

Kunstenaars en culturele organisaties uit Vlaanderen die in Japan een samenwerking op poten zetten of een team vormen met een Japanse partner, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor hun project, partnership of voorstelling.

De oproep wil een brede groep van culturele samenwerkingsprojecten stimuleren (kunsten, erfgoed en sociaalculturele projecten). Speciale aandacht gaat uit naar bottom-up initiatieven die op een duurzame manier bijdragen tot de bilaterale culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Japan.

De projecten moeten ontwikkeld zijn door een Vlaamse partner in Japan of door een Vlaamse partner die kan aantonen dat zijn/haar project voldoende Japanse inhoud bevat. De oproep is vooral, maar niet exclusief, bedoeld voor projecten die in Japan worden gerealiseerd. De projecten moeten uitgevoerd worden voor 31 oktober 2020.

De financiële steun die aan de projecten wordt toegekend is gelimiteerd tot 15.000 euro en mag niet meer dan 50% van de totale kost inhouden.

De aanvragen moeten uiterlijk voor 26 mei 2019 ingendiend worden. De realisatie van de projecten kan ten vroegste van start gaan op 1 juli 2019.

http://www.flanders.jp/en

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel