Provincie zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2019!

Provincie zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2019!

De Provincie Oost-Vlaanderen zal dit jaar de prijs voor architectuur toekennen aan een gerealiseerd project op grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen met als thema ‘Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed’.

Dit heeft zowel betrekking op herbestemde architectuurprojecten als openbare ruimten die werden heringericht.

De laureaat krijgt 5 000 EUR. Een verdienstelijke inzending kan als bijzondere vermelding 2 500 EUR krijgen.

Deadline voor de kandidaturen is 25 april 2019.

“Herbestemming of herinrichting van erfgoed zijn schoolvoorbeelden van duurzaamheid: er wordt bewust omgesprongen met de ruimte, het patrimonium en de publieke ruimte. In plaats van verlies komt er verrijking door herkenning en interactie van verleden, heden en toekomst. Met deze architectuurprijs willen wij als Provincie dergelijke goede voorbeelden belonen en verder uitdragen.“, aldus gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier.

Juryleden zijn Marc Dubois, Dimitri Minten, Marie-José Van Hee, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel