BWMSTR Label / Ruimte voor sloop

BWMSTR Label / Ruimte voor sloop

Tentoonstelling - De Faculteiten Architectuur van KU Leuven en HoGent-KASK willen een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de open ruimte.

Ze verkennen zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop. Iedereen kent in zijn/haar buurt wel een of andere constructie (gebouw, bestrating, …) waarvan de sloop de open ruimte en het landschap ten goede zou komen. Toch lijkt de effectieve afbraak vaak onbespreekbaar en blijven ze ‘harde klonters in het ruimtebeslag’. ‘Ruimte voor sloop’ presenteert het werk van studenten en docenten over sloop in functie van meer open ruimte en zal de discussie hierover ongetwijfeld inspireren.

De gelaagdheid van de problematiek rond sloop ligt aan de basis van het videowerk in de tentoonstelling. De Cleene De Cleene bezocht vier sites: een leegstaand weekendhuisje, een serre, een hoeve en een loods met aanpalende verharding. De visuele analyse legt, samen met de inbreng van omwonenden en passanten, diverse betekenissen van deze plekken bloot.

https://desingel.be/nl/programma/architectuur/bwmstr-label-ruimte-voor-sloop-tentoonstelling

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel