Finalisten Architectuurprijs Leuven (BE) zijn officieel bekend

Finalisten Architectuurprijs Leuven (BE) zijn officieel bekend

De nominaties en finalisten van de vierjaarlijkse Architectuurprijs Leuven zijn officieel bekend! Met de Architectuurprijs Leuven bekroont de stad kwaliteitsvolle architectuur op Leuvens grondgebied en wordt de balans opgemaakt. De selectie van projecten toont immers het resultaat van een sterk engagement van burgers, bouwheren en ontwerpers, maar ook dat van het beleid en de gehanteerde aanpak van stadsontwikkeling.

Een commissie van experten selecteerde uit een korf van 64 ingediende projecten 24 opmerkelijke projecten. Ze demonstreren op een bijzondere wijze hoe we met de stedelijke opgaven van de toekomst kunnen omgaan. De selectie van projecten probeert zo een antwoord te vinden op de vragen die Jan Schreurs in de laatste editie van de publicatie stelde naar een project voor de stad, een stedelijk project: “Waar willen we met de stad naartoe? Wie hoort erbij en waar vindt die plaats? Wat doen we samen? Waar en hoe spelen zich onze dagelijkse stedelijke rituelen af?”

Met dit perspectief voor ogen schonk de jury ditmaal bijzondere aandacht aan thema’s als herbestemming en betaalbaar wonen, en plaatste zij de urgentie van sociale huisvesting extra in de kijker.

Finalisten

  • Hoofdkantoor Cera van Robbrecht & Daem architecten i.s.m. ar-te en Studio Roma
  • Scoutsgebouw Boven-Lo van rob mols Architecten (projectarchitect Bert Ruelens)
  • Hoogzaal voor Contius orgel van 360 architecten
  • Hal 5 van de kerngroep van de vzw Hal 5
  • Sociale woningen Donkerstraat van a33 architecten

Jury

Prof. Hilde Heynen, afdelingshoofd departement Architectuur, KU Leuven / Wiet Vandaele, afdelingshoofd Ruimtelijke ordening en duurzaamheidsbeleid bij de stad Leuven / An Fonteyne, architect en partner noAarchitecten, professor ETH Zurich

Save the dates

Stad en Architectuur organiseert de prijs in opdracht van de stad en stelt de geselecteerde projecten aan het publiek voor in een tentoonstelling en een publicatie. De winnaar van de vakjury wordt bekend gemaakt tijdens het grote einddebat waarop leerlingen van Leuvense scholen de vijf finalisten op vakkundige wijze voorstellen en verdedigen. Het aanwezige publiek duidt dan ook zijn eigen favoriet aan.

  • donderdag 24 oktober: officiële PRIJSUITREIKING met scholendebat (STUK, auditorium)
  • vrijdag 13 september t/m zo 3 november: TENTOONSTELLING Architectuurprijs Leuven (in de Universiteitsbibliotheek, Ladeuzeplein)
  • zondag 22 september: DAG VAN DE ARCHITECTUUR

INFO: www.stadenarchitectuur.be, , t 016 22 22 39

ORGANISATIE: Stad en Architectuur vzw in opdracht van de stad Leuven

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel