Dialoogmoment Vlaamse Steden en Gemeenten

Dialoogmoment Vlaamse Steden en Gemeenten

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat bOb Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester van start ging.

Het Team Vlaams Bouwmeester viert deze verjaardag onder andere met een speciaal programma gewijd aan zijn belangrijkste stakeholders: de Vlaamse steden en gemeenten. Op 1 oktober 2019 gaan Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team in dialoog met de lokale besturen.

We stellen aan de hand van een aantal concrete voorbeelden de instrumenten voor waarmee het Team Vlaams Bouwmeester lokale overheden ondersteunt bij de bewaking en bevordering van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit, en gaan in gesprek rond de vraag hoe we met die instrumenten in de toekomst nog beter kunnen inspelen op de veranderende noden, vragen en verwachtingen van publieke opdrachtgevers.

We sluiten de voormiddag feestelijk af met de uitreiking van de Prijs Wivina Demeester 2019 voor Excellent Bouwheerschap. Na de lunch bieden we u een geleid bezoek aan de tentoonstelling “Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht” en aan de Boekentoren van de Universiteit Gent (de opdracht voor de restauratie werd via een Open Oproep toegewezen).

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel