Hoe aardt architectuur uit Vlaanderen in een veranderende context?

Hoe aardt architectuur uit Vlaanderen in een veranderende context?

(beeld: Filip Dujardin)

RE-PRACTICE RE-VISIT RE-TURN toont het ontwerponderzoek van architecten de vylder vinck tallieu in Tokio: elf Vlaamse projecten krijgen een nieuwe betekenis, als elf Japanse spiegelbeelden. Dezelfde methodiek pasten ze toe in de wereldsteden Londen en Istanbul. De resultaten kan je bewonderen in de expozaal van deSingel.

Back from Japan

In het voorjaar van 2020 focust het Vlaams Architectuurinstituut op de band tussen Japan en Vlaanderen/Brussel. RE-PRACTICE RE-VISIT RE-TURN van architecten de vylder vinck taillieu is de eerste tentoonstelling van een seizoen met als baseline ‘Back from Japan’. Voor het gerenommeerde architectenbureau uit Gent was hun Japanse avontuur de aanleiding om architectuur van bij ons in een breder perspectief te plaatsen: hoe wordt architectuur gepercipieerd in een gewijzigde maatschappelijke en ruimtelijke realiteit? Welke elementen blijven bewaard, en welke aanpassingen vraagt de specifieke context?

Back from Japan 

In het najaar van 2019 presenteerden architecten de vylder vinck taillieu hun werk in Tokio op uitnodiging van Toto Gallery. Het Gentse architectenbureau greep deze uitnodiging aan om onderzoek op te zetten naar de overeenkomsten en verschillen in de Japanse en de Vlaamse benadering van architectuur. In samenwerking met Tokyo Institute of Technology zetten ze ontwerpend onderzoek op. Maar liever dan 're-search' noemen ze het 're-practice'. De projecten van de vylder vinck tallieu worden gemodelleerd en geherinterpreteerd in een nieuwe context.

Back from Japan

RE-PRACTICE RE-VISIT RE-TURN toont het ontwerponderzoek in Tokio: elf projecten van architecten de vylder vinck tallieu krijgen een nieuwe betekenis in een Japanse context, als elf Japanse spiegelbeelden. Dezelfde methodiek wordt toegepast in de wereldsteden Londen en Istanbul, om ook daarvan de resultaten te kunnen tonen in deSingel. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling in Tokio werkten deze internationale ontwerpstudio’s aan projecten van uiteenlopende ontwerpers uit Vlaanderen en Brussel, waaronder Juliaan Lampens, Jos Vandriessche, 51N4E, Office Kersten Geerts David Van Severen, Bob Van Reeth, Marie-José Van Hee en andere. Zowel in Tokio als in Istanbul werd bovendien met lokale referentieprojecten gewerkt. Dat leidde opnieuw tot spiegelbeelden in twee verschillende contexten. In deSingel toont het Vlaams Architectuurinstituut zo een reeks ensembles die architectuur uit Vlaanderen en Brussel herinterpreteren in drie verschillende maatschappelijke en ruimtelijke contexten.

  • RE-PRACTICE RE-VISIT RE-TURN
  • 21 februari 2020 - 14 juni 2020
  • deSingel
  • Antwerpen
  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel