Open Oproep 39 online

Open Oproep 39 online

Stel je kandidaat voor 28 februari 2020 om 12 uur.

U kan zich kandidaat stellen voor vijf nieuwe projecten. Het gaat om de opdrachten voor  de realisatie van een nieuw kantoorgebouw voor de intercommunale Leiedal in Kortrijk en vier op te maken masterplannen, met zowel stedelijke projectzones als open ruimte gebieden.

Alle informatie is te vinden op vlaamsbouwmeester.be.

De kandidaatstelling loopt tot 28 februari 2020, 12u. De eerste selecties zullen bekendgemaakt worden begin april 2020.

https://vlaamsbouwmeester.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel