ACROSS 2020

ACROSS 2020

Ook in 2020 geeft ACROSS een podium aan jonge Belgische architecten uit beide kanten van de taalgrens.

Vier jonge Franstalige bureaus komen aan het woord in Antwerpen, en vier Nederlandstalige bureaus in Luik. Elke spreker wordt ingeleid door een senior architect uit de andere taalregio.

ACROSS vertrekt vanuit de vaststelling dat er in België een gebrek is aan uitwisseling en dialoog tussen de Franstalige en Nederlandstalige architectuurcultuur. Het wil hieraan tegemoetkomen en biedt een podium aan jonge architectuurbureaus om te reflecteren over hun praktijk en de context waarin ze die uitoefenen. Door Nederlandstalige architecten in Luik (Galerie Opéra) te programmeren en Franstalige architecten in Antwerpen (deSingel) wordt het gesprek tussen de twee culturen bevorderd.

  • 5 maart 2020 - 26 november 2020
  • deSingel / Galerie Opéra
  • Antwerpen / Luik
  • https://desingel.be
  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel