MSI zoekt team voor ontwikkeling van geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

MSI zoekt team voor ontwikkeling van geïntegreerd onthaalcentrum voor druggebruikers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een Europese openbare aanbesteding voor de selectie van het multidisciplinair team voor de ontwikkeling en begeleiding van de bouw van een geïntegreerd centrum voor kwetsbare druggebruikers. 

Het Brussels Gewest heeft de MSI de opdracht gegeven om dit centrum te realiseren aan de Havenlaan 55, naast het kantoor van de Haven van Brussel, die eveneens ruimtes zal gebruiken in dit toekomstige gebouw.

Dit nieuwbouwproject (dat wordt gebouwd na de afbraak van twee verouderde gebouwen, zie foto) beslaat ongeveer 5.000 m² bruto, waarvan iets meer dan 4.000 m² voor het geïntegreerde centrum en bijna 1.000 m² voor de Haven van Brussel. De selectieprocedure verloopt in twee fasen. Tijdens de eerste fase voor de selectie zal de MSI maximaal 3 à 5 kandidaten overhouden die een offerte mogen indienen. In de tweede fase van de toekenning zal de MSI de kandidaten beoordelen op basis van hun gedetailleerde offerte (ontwerpschetsen) om te bepalen wie de opdracht krijgt.

Voor het totale project treedt de MSI op als bouwheer namens het Brussels Gewest. Het zal daarvoor nauw samenwerken met Brussel Preventie en Veiligheid, dat het totale project financiert voor 12,3 miljoen euro, de Haven van Brussel, die het terrein naast haar kantoor in erfpacht heeft gegeven aan het Brussels Gewest, de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het team van de Brusselse Bouwmeester en de vzw Transit.

Het Brussels Gewest plant de opening van het geïntegreerde centrum voor kwetsbare druggebruikers in 2025.

De aanbesteding is beschikbaar op www.publicprocurement.be

https://enot.publicprocurement.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel