Belgian Timber Construction Awards

Belgian Timber Construction Awards

Een nationale houtarchitectuurprijs die de mogelijkheden van hout als bouwmateriaal in de schijnwerpers wil plaatsen en die een uitstalraam aan kwalitatieve Belgische houtarchitectuur wil bieden.

Hout kan (als bouwmateriaal) een antwoord bieden op de economische- en klimaatuitdagingen van de huidige en toekomstige generaties. Omdat het voor 100% van natuurlijke oorsprong is, omdat het volledig hernieuwbaar is, omdat het gedurende eeuwen als CO2-“opslagtank” kan fungeren, omdat het lokaal beschikbaar is. Kortom: hout past perfect binnen de filosofie van de circulaire en de korteketeneconomie.

In steden die zwichten onder een toenemende bevolkingsdruk, in een omgeving die met rasse schreden verstedelijkt, kunnen houten gebouwen de schakel zijn tussen stad en natuur. Ze kunnen als het ware de organische toets vormen in een mineraal universum van steen en beton.

Over heel de wereld wint het bouwen met hout aan belangstelling. In bepaalde regio’s mag het houten woonhuis al wel sinds mensenheugenis de norm zijn, op mondiaal vlak neemt de belangstelling nog jaar na jaar toe.

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van hout in de verschillende gebieden van de bouw, leidde tot de ontwikkeling van innovatieve houtproducten. Deze hebben ervoor gezorgd dat hout zich als materiaal kon positioneren in marktsegmenten die voordien voorbehouden waren aan beton en staal. De recente ontwikkeling van houten multi-storey buildings is daar het beste voorbeeld van. Recente evoluties in de bouwsector deden een specifieke architectuur ontstaan met bepaalde behoeften. Hout kan vaak een antwoord bieden op die specifieke behoeften.

Hoe deelnemen? 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel