VAN HOVE PRIJS 2020

VAN HOVE PRIJS 2020

In 1982 organiseerde de UPA-BUA voor het eerst de VAN HOVE PRIJS, die genoemd is naar de stichter-voorzitter. De prijs wordt toegekend aan een afstudeerontwerp en staat open voor alle studenten die tijdens het academiejaar van de prijs het diploma architect of architect-ingenieur behalen aan een Belgische universitaire faculteit.

Een jury, die bestaat uit Belgische en buitenlandse architecten die volop in de praktijk staan, beoordeelt de ingezonden ontwerpen op basis van de volgende criteria:

  • de invulling van de hedendaagse behoeften, de maatschappelijke meerwaarde en de anticipatie op toekomstige noden
  • de kwaliteit van het ontwerp, zijn coherentie en ontwikkeling ten opzichte van de vraagstelling en de opdracht
  • de grafische kwaliteit, de leesbaarheid en de communicatievaardigheid
  • de ruimtelijke kwaliteiten
  • de belevingswaarde en de beheersing van de vormentaal
  • de realiteitszin en de haalbaarheid.

De jury kiest een twintigtal ontwerpen die tentoongesteld worden in het Architects’ House en waaronder zij een eerste prijs en eervolle vermeldingen kiest met een totaalbedrag van 5.000 € aan prijzen volgens haar appreciatie. De proclamatie van de prijzen gebeurt tijdens een receptie in het Architects’ House en ze worden in de beroepspers gepubliceerd.

https://upa-bua-arch.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel