S U G I B E R R Y en Schenk Hattori presenteren interventie in tuin van deSingel

S U G I B E R R Y en Schenk Hattori presenteren interventie in tuin van deSingel

Door de huidige maatregelen is de tentoonstelling MEANING / TRANSLATIONS tijdelijk niet te bezoeken. Gelukkig bouwden Schenk Hattori en S U G I B E R R Y ook een outdoor gedeelte in de vorm van een paviljoen, in de binnentuin van deSingel. Ontdek in alle rust en coronaproof hoe de architecten letterlijk en figuurlijk graven naar een wereld waar ideeën en het fysieke elkaar raken.

https://desingel.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel