Duurzame betonmengsels voor 3D-printen van golfbrekers

Duurzame betonmengsels voor 3D-printen van golfbrekers

Een nieuw onderzoeksproject van de UGent, bouwbedrijf BESIX, start-up ResourceFull en ingenieursbureau Witteveen+Bos spitst zich toe op de ontwikkeling van betonmengsels die geschikt zijn voor het duurzaam betonprinten van golfbrekers.

Aangezien de belangrijkste bouwkosten van een golfbreker verband houden met de logistieke middelen die nodig zijn om de golfbrekerelementen van de werf naar hun definitieve bestemming te verplaatsen, zou de mogelijkheid om de elementen ter plekke of zelfs onder water te printen, zeer kostenefficiënt zijn. Bovendien zou 3D-printen het mogelijk maken om een op maat gemaakt golfbrekerelement met meer complexe en zelfs aangepaste en geoptimaliseerde vormen te definiëren. Ook zou het gelaagde oppervlak, typerend voor de 3D-printtechniek, extra energiedissipatie mogelijk maken.

Duurzame golfbrekers: flinke uitdagingen

Printen in laagjesHet printen van dergelijke massieve eenheden is echter een uitdaging, omdat het hoge bindmiddelgehalte dat momenteel gebruikt wordt in de printbare mengsels thermische scheurtjes zou veroorzaken, naast de drogingsscheuren die optreden bij deze geautomatiseerde productietechniek.

Om de duurzaamheid van de golfbreker in een maritieme omgeving te garanderen, willen de projectpartners een betonmengsel ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet om de contour, of zowel de contour als het invulpatroon van de golfbreker te printen.

Bij het ontwerpen wordt ook rekening gehouden met de milieu-impact van het betonmengsel. Als alleen de contour wordt geprint, zal ook een vulmateriaal met een lage milieu-impact worden ontwikkeld. De weerstand tegen het mariene milieu wordt verder vergroot door verbetering van de aanhechting tussen de lagen.

Na het aanpakken van deze uitdagingen zullen schaalmodellen van golfbrekers worden geprint om hun duurzaamheid, mechanische en hydraulische prestaties te onderzoeken.

Het  onderzoeksproject wordt gefinancierd door het Strategisch Initiatief Materialen (SIM) Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

(Bron: www.bruzz.be)

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel