Uw rol als architect m.b.t. een ‘coronaveilige’ werf

Uw rol als architect m.b.t. een ‘coronaveilige’ werf

Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, ook voor onze sector. Wees voorzichtig en vermijdt risico’s. 

Zolang de bouwbedrijven niet uit eigen beweging hun activiteiten stopzetten, wordt van u als architect immers verwacht om de werken te controleren conform de wet, tenzij u als architect conform de regels van ‘social distancing’ dit niet meer veilig kan uitvoeren. 

Dan kan u tijdelijke overmacht inroepen en uw taken tijdelijk neerleggen als architect mits voorafgaandelijke toetsing van uw contractuele voorwaarden. Win hier ook zeker voorafgaand juridisch advies in en beoordeel case per case. Ga zeker niet overhaast te werk; noch in de controle, noch in het stopzetten van uw taken als architect.

www.architect.be/nl/

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel