Confederatie Bouw vraagt dringende erkenning overmacht door coronavirus

Confederatie Bouw vraagt dringende erkenning overmacht door coronavirus

De Confederatie Bouw herhaalt haar vraag voor de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht voor alle bedrijven uit de bouwsector die hun activiteit wensen te stoppen wanneer de opdrachtgever daartoe heeft beslist of wanneer de aannemer de werf schorst omdat hij de veiligheid, het nodige personeel en de bevoorrading niet kan garanderen. “Die overmacht is de logica zelve voor elk bedrijf dat de deuren sluit om de volksgezondheid te vrijwaren”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Bedrijven zijn verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Bedrijven die geen telewerk kunnen organiseren, zullen de ‘social distancing’ strikt moeten respecteren. Ondernemingen die een afstand van 1,5 meter niet toepassen tussen hun werknemers riskeren in eerste instantie een boete en vervolgens mogelijk een sluiting. Probleem is dat ‘social distancing’ niet altijd kan worden toegepast in de bouw omwille van bepaalde werken op de werf en het vervoer van en naar die werf. Ook telewerk is in de sector verre van evident.

Gevolg is dat een significant deel van de bouwbedrijven hun deuren zullen moeten sluiten als gevolg van deze verscherpte maatregelen. Daarom vraagt de Confederatie Bouw de federale regering om tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht mogelijk te maken voor alle bouwbedrijven die hun activiteit stopzetten omwille van twee redenen: het bouwbedrijf beslist om de werf te schorsen omdat onder meer veiligheid, mankracht en bevoorrading niet langer gegarandeerd zijn of de opdrachtgever beveelt de schorsing van de werf.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Bouwbedrijven die nu de deuren sluiten als gevolg van het coronavirus en de daartoe genomen maatregelen doen dat omdat ze de volksgezondheid niet in het gedrang willen brengen. Het gaat hier duidelijk om overmacht.”

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel