Brussel wil 600 bouwbedrijven ondersteunen bij hun transitie naar het circulaire bedrijfsmodel 

Brussel wil 600 bouwbedrijven ondersteunen bij hun transitie naar het circulaire bedrijfsmodel 

Op 25 oktober 2020 lanceerden het BRC Bouw en de Confederatie Bouw BrusselHoofdstad met de steun van Leefmilieu Brussel een gloednieuw programma om Brusselse bedrijven op te leiden en te begeleiden naar circulair bouwen, met de naam Build Circular.Brussels. Dit is een steunmaatregel uit het Brusselse herstelplan om het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken tijdens de coronacrisis. Volgens een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 359 bedrijven hebben deelgenomen ondervindt de sector alsmaar meer problemen tegen de achtergrond van COVID-19. 

Terwijl 56% van de bedrijven aangeeft veel kleinere orderportefeuilles te hebben, is 38% van plan om tegen het einde van het jaar een deel van het personeel te ontslaan. Om de bouwsector te ondersteunen, plant het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn herstelplan om bijna 600 bouwbedrijven op te leiden en te begeleiden. Dit ambitieuze project werd toevertrouwd aan de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en aan het BRC Bouw, twee actieve spelers in de Alliantie WerkgelegenheidLeefmilieu die van Brussel een gewest heeft gemaakt dat in de voorhoede staat bij duurzaam bouwen. Via opleidingen begeleid door deskundigen en een gepersonaliseerde ondersteuning wil het project 'Build Circular.Brussels' de Brusselse bedrijven helpen om minder hulpbronnen te verbruiken en minder afval te produceren. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kmo's en zko's, die bijna 90% van de bouwbedrijven met personeel in het Brussels Gewest vertegenwoordigen. Daarnaast staat het menselijke aspect en het bevorderen van lokale werkgelegenheid centraal in deze aanpak. 

"De wereldwijde context in verband met de covid-19- gezondheidscrisis en de toekomstige terugval van de activiteiten heeft reële vragen doen rijzen over de werking van de sector. Tegen de achtergrond van een dringende klimaatcrisis is het ogenblik meer dan geschikt om de transitie van de bedrijven te stimuleren!" Laurent Schiltz, Secretaris Generaal CBB-H 

Met een hoge dichtheid van gebouwen, weinig onbebouwde percelen en 70% van de gebouwen van vóór 1945, wordt het Brusselse grondgebied gekenmerkt door bouwplaatsen waar sloop-heropbouw of renovatie plaatsvindt. De specifieke kenmerken van het Gewest maken het een ideale voedingsbodem voor innovatie op het vlak van circulariteit en om zich te positioneren als een Europese leider op het vlak van rationeel gebruik van hulpbronnen en het hoogwaardiger hergebruik van materialen en "afval". De prioriteit is nu om van het dominante lineaire model – ontginnen, consumeren, weggooien – over te gaan naar dat van de circulariteit waarbij het volledige potentieel van het "afval" van vroegere bouwplaatsen zou worden teruggewonnen. Hergebruik van materialen zal worden aangemoedigd en de nadruk zal ook worden gelegd op een beter beheer en een vermindering van de afvalproductie. Bedrijven zullen leren om de voorkeur te geven aan hernieuwbare hulpbronnen en zelfs te anticiperen op de toekomstige evolutie van gebouwen door te denken aan de demonteerbaarheid van bouwelementen, enz. 

Vandaag de dag vertegenwoordigt het afval van de sector meer dan 30% van het niet-huishoudelijk afval van de hoofdstad, ofwel 628.000 ton per jaar. Hoewel 91% hiervan naar recycling wordt gestuurd, vermindert de gebruikswaarde in de meeste gevallen terwijl deze door upcyclingprocessen zou kunnen worden verhoogd.1 Het doel van Build Circular.Brussels is bedrijven in staat te stellen om gratis opleiding te volgen over de specifieke kenmerken van circulair bouwen en begeleiding te krijgen bij het duurzaam omzetten van deze verworven kennis in hun businessmodel. Bedrijven die deze opleidingstrajecten hebben gevolgd zullen opgenomen worden in lijsten die aan opdrachtgevers ter beschikking zullen worden gesteld.

https://buildcircular.brussels

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel