Europese Commissie plant grootschalige ‘renovatiegolf’

Europese Commissie plant grootschalige ‘renovatiegolf’

Het renovatietempo minstens verdubbelen in de komende tien jaar en ervoor zorgen dat renovaties leiden tot een aanzienlijke verbetering van de energie- en hulpbronnenefficiëntie. Dat is de inzet van de renovatiegolfstrategie van de Europese Commissie die op 14 oktober in Brussel werd voorgesteld.

Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de EU en 36 % van de broeikasgasuitstoot afkomstig van energie. Toch wordt elk jaar slechts 1 % van de gebouwen energie-efficiënt gerenoveerd. Daarom zijn doeltreffende maatregelen van cruciaal belang om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: " De renovatiegolf zal onze werk-, woon-, en studeerplekken verbeteren en tegelijkertijd onze impact op het milieu verminderen en duizenden banen scheppen voor Europeanen. We hebben betere gebouwen nodig om te bouwen aan een betere toekomst.” Tegen 2030 kunnen er 35 miljoen gebouwen worden gerenoveerd en 160 000 nieuwe groene banen worden gecreëerd in de bouwsector.

De renovatiegolfstrategie omvat de volgende kernmaatregelen:

  • Werken aan betere regelgeving, normen en informatie op het vlak van de energieprestatie van gebouwen om sterkere stimulansen te bieden voor renovatie in de publieke en particuliere sector;
  • Zorgen voor adequate en doelgerichte financiering;
  • De capaciteit vergroten om renovatieprojecten voor te bereiden en uit te voeren;
  • De markt voor duurzame bouwproducten en -diensten uitbreiden, onder meer door de integratie van nieuwe materialen en natuurlijke oplossingen, en zorgen voor herziene wetgeving inzake het in de handel brengen van bouwproducten en voor doelstellingen inzake hergebruik en recycling;
  • Oprichten van een nieuw Europees Bauhaus, een interdisciplinair project dat wordt aangestuurd door een adviesraad van externe deskundigen waar wetenschappers, architecten, ontwerpers, kunstenaars, planners en het maatschappelijk middenveld aan meedoen.
  • Wijkgerichte initiatieven ontwikkelen voor lokale gemeenschappen om hernieuwbare en digitale oplossingen te integreren en energieneutrale gebieden te creëren.

Om het emissiereductiestreefcijfer van 55 %, dat de Commissie in september 2020 heeft voorgesteld, in 2030 te halen, moet de EU de broeikasgasemissies van gebouwen met 60 % terugdringen, en het energieverbruik van gebouwen met 14 % en het energieverbruik van verwarming en koeling binnen gebouwen met 18 % verminderen.

Het doel van de renovatiegolf is niet alleen om bestaande gebouwen energie-efficiënter en klimaatneutraal te maken. De renovatiegolf kan ook leiden tot een grootschalige transformatie van onze steden en bebouwde omgeving. Het kan ook een gelegenheid zijn om een toekomstgericht proces op gang te brengen waar duurzaamheid hand in hand gaat met stijl. Zoals aangekondigd door voorzitter Von der Leyen zal het nieuwe Europees Bauhaus een nieuwe Europese esthetiek bevorderen waarin prestaties en inventiviteit worden gecombineerd.

Het Europese beleid en de Europese financiering hebben al een positief effect gehad op de energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen, die nu slechts de helft van de energie verbruiken in vergelijking met gebouwen die meer dan 20 jaar geleden gebouwd werden. 85 % van de gebouwen in de EU is echter meer dan 20 jaar geleden gebouwd en naar verwachting zal 85-95 % van deze gebouwen ook in 2050 nog overeind staan. De renovatiegolf is nodig zodat ook deze gebouwen aan vergelijkbare normen voldoen.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel