Nelissen Steenfabrieken wil fabriekssite uitbreiden

Nelissen Steenfabrieken wil fabriekssite uitbreiden

Nelissen Steenfabrieken wil fabriekssite uitbreiden: groter, duurzamer én goed voor de tewerkstelling

Nelissen Steenfabrieken NV groeide de laatste jaren al uit tot een grote internationale speler in de baksteenindustrie. Onze ambitie is om nog verder te groeien, en dat kan je gerust letterlijk nemen. Het planproces om onze groeiplannen mogelijk te maken werd officieel gestart door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 

Bij Nelissen mogen we rekenen op een groot draagvlak voor onze uitbreidingen. In juni bekwamen we namelijk al een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van ons tasveld, extra kleiopslag en de realisatie van een groen- en waterbuffer. Maar daar stopt het niet, want onze fabriekssite beschikt nog over véél meer groeipotentieel.

Daarom willen we onze site uitbreiden met de gronden die gelegen zijn in ons voormalig ontginningsgebied voor de winning van leem en/of klei. Op korte termijn gaat het om een uitbreiding van 13ha, om daar later nog 6ha aan toe te voegen. Uiteindelijk zal onze site in totaal zo’n 31ha groot zijn. Op dit moment onderzoeken we verschillende mogelijkheden om op deze uitbreidingszone op een duurzame manier groene energie op te wekken.

Door onze fabriekssite uit te breiden kunnen we ook onze productiecapaciteit verhogen. Daarnaast zullen we volop inzetten op de ontwikkeling van innovatieve ecologische bouwmaterialen. Dat is niet alleen goed voor Nelissen en voor het milieu, deze inspanningen zullen zeker ook de tewerkstelling in onze regio ten goede komen. 

Over de startnota en de plandoelstelling wordt het advies gevraagd aan Saro en Mina-raad, de gemeente Lanaken, de provincie Limburg en de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties. Ook de ruime bevolking wordt van eind november 2020 tot eind januari 2021 nog geïnformeerd via een consultatie. 

www.nelissen.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel