Fiscus en sociale inspectie gaan samen grote bouwwerven monitoren

Fiscus en sociale inspectie gaan samen grote bouwwerven monitoren

De federale regering wil de fiscus, de sociale inspectie en het gerecht nauwer laten samenwerken. Dat resulteert onder andere in de gezamenlijke monitoring van grote bouwwerven.

Er komt een gecoördineerde monitoring van grote bouwprojecten in de komende jaren, zoals de Oosterweelwerken. Deze actie maakt deel uit van een ruimer plan in de strijd tegen sociale en fiscale fraude, waarbij samenwerking tussen de verschillende diensten centraal staat. Dat meldt De Tijd. 

De regering wil zo een versnelling hoger schakelen in de aanpak van sociale dumping en fiscale onregelmatigheden op werven met bedrijven en werknemers van verschillende nationaliteiten.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: "Het nieuwe is dat we projecten van meer dan 500 miljoen vanaf de opstart gaan monitoren. De diensten van de fiscus en SIOD stappen dan naar de betrokken ondernemingen om de structuur van de operatie in kaart te brengen, om duidelijk te maken aan welke fiscale en sociale regels hoofd- en onderaannemers moeten voldoen en om te voorkomen dat ze de wetgeving - die ze niet altijd kennen - overtreden."

"De formule, waarvoor we de mosterd haalden bij de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen, is voordelig voor beide partijen. Voor de bedrijven leidt ze tot meer duidelijkheid, meer rechtszekerheid, minder administratieve lasten, en tijdswinst. De overheid krijgt meer directe inkomsten. Er gaat minder verloren aan deloyale concurrentie en sociale dumping. Ook zijn er minder uitgaven, doordat minder controles nodig zijn en er minder betwistingen en aanslepende, dure geschillen uit voort zullen komen."

De nieuwe methode valt niet te verwarren met een ruling, benadrukt Van Peteghem. "Er wordt een relatie opgebouwd, maar zonder voorafname te doen op controles. Die kunnen nog altijd gebeuren. Zodra de aangiftes worden ingediend, kunnen we meteen zien of alles klopt."

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel