Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsbetwistingen goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 19 mei het ontwerpdecreet goedgekeurd dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt. Wie een vergunning wil aanvechten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal voortaan een eigenbelang moeten kunnen bewijzen.

In de huidige regelgeving wordt een klacht niet automatisch afgekeurd als een de indiener geen eigen betrokkenheid kan aantonen. Dat heeft in een aantal gevallen tot een lange procedureslag geleid.

De milieuverenigingen vrezen dat een groot deel van hun protest tegen aantasting van de natuur met de hervorming monddood zal worden gemaakt. Onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en Youth for Climate verzamelden in twee weken tijd 20.000 handtekeningen tegen het decreet. De tekst is volgens hen in strijd met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving. Bij een protestactie aan het parlement werden foto's getoond van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd.

Mieke Schauvliege van Groen vertolkte hun stem woensdag in het parlement. Volgens haar wil de regering de procedure niet korter maken, zoals ze zelf zegt, maar vooral drempels opwerpen om naar een rechter te stappen. "Als er beroep wordt aangetekend tegen een vergunning, wordt dat in 65 procent van de gevallen gevolgd door de rechter", haalde ze aan. Het bewijst volgens haar dat er vooral moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de vergunningen.

Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir is de decreetswijziging allerminst gericht tegen particulieren en verenigingen. Wie bijvoorbeeld wel in het vizier komen, zijn bedrijven die beroep aantekenen tegen vergunningen voor windmolens. "Vaak is het de concurrent die nu in beroep gaat tegen een windmolenpark op basis van wetgeving die eigenlijk niet voor hem dient", aldus Demir.

Aan individuen, actiegroepen en verenigingen wordt nu volgens haar vooral het signaal gegeven om zich zo vroeg mogelijk in het traject te laten horen, dus bijvoorbeeld bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. "We zeggen nu: wacht niet tot het einde van de rit voor jullie met bezwaren komen. Kom zo vroeg mogelijk, bij het begin van het project."

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel