Duurzame energietransitie

Duurzame energietransitie

ASTER, de coöperatieve vennootschap van sociale huisvestingsmaatschappijen die op grote schaal zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen zal plaatsen door middel van een openbare aanbesteding bij installateurs, reageert op het nieuws dat het aantal geïnstalleerde panelen in 2021 sterk terugvalt. 

De sector vraagt dat de overheid het vertrouwen in zonne-energie herstelt. “Het is natuurlijk jammer dat particulieren minder in duurzame energie investeren, maar wat vooral belangrijk is, is dat organisaties en bedrijven overtuigd blijven van de duurzame energietransitie”, zegt Björn Mallants (gedelegeerd bestuurder ASTER cv en directeur VVH).

ASTER bevestigt dan ook zijn engagement om in Vlaanderen het verschil te maken. “De finale onderhandelingen lopen. Ook met de Vlaamse Regering. In het licht van de klimaatdoelstellingen is het - zeker in de context van deze grote terugval - dan ook cruciaal dat we dit project succesvol laten landen.”

“Nog dit jaar starten we met de installatie van 733 481 zonnepanelen op sociale woningen in heel Vlaanderen. Dit zal een nieuwe impuls geven aan de sector”

Momenteel loopt de openbare aanbestedingsprocedure voor dit project. De organisatie verwacht om in de herfst een partner voor de installatie van de panelen bekend te maken.

https://aster.vlaanderen/nl/wat-is-aster

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel