Federale Bemiddelingscommissie: "Belg maakt nog te weinig gebruik van bemiddeling"

Federale Bemiddelingscommissie: "Belg maakt nog te weinig gebruik van bemiddeling"

In 2020 werden om en bij de 7.000 bemiddelingen uitgevoerd in België. In de eerste helft van 2021 vonden er al 5.000 plaats. "Ondanks deze spectaculaire groei en de talrijke voordelen van bemiddeling, stapt de Belg echter nog te vaak naar de rechter" zegt de Federale Bemiddelingscommissie (FBC).

De FBC wil, naar aanleiding van de Week van de Bemiddeling van 11 tot 16 oktober, bemiddeling nog meer promoten als volwaardig alternatief voor geschillenbeslechting.

Bij een bemiddelingsprocedure worden een conflict tussen verschillende partijen opgelost zonder dat daar een rechtbank aan te pas komt. Dat ontlast de rechtbanken en zorgt vaak voor een procedure die sneller en goedkoper is.

In 65% van alle bemiddelingen gaat het om familiale zaken, bijvoorbeeld echtscheidingen en verblijfsregelingen. Een op de vier betreft een bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, zoals burengeschillen, en de overige 10% van de bemiddelingen zijn sociale conflicten. Uit de tweejaarlijkse Bemiddelingsbarometer van de FBC blijkt ook dat het overgrote deel van de geschillen (+95%) in België nog steeds door de rechtbanken behandeld wordt.

"De meeste Belgen hebben nog steeds de gewoonte om naar de rechter te gaan in geval van geschil. Van alle Europese landen is België het land waar het grootste aantal zaken voor de rechter worden gebracht", zegt Theo De Beir, voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie.

Vooral in de bouwsector wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van de voordelen van bemiddeling, zegt de FBC voorts. Die pleit daarom voor een alternatieve geschillenregeling voor de bouwsector, "waarbij de voortgang van de werf maximaal wordt gewaarborgd en de gerechtelijke procedure als vangnet wordt beschouwd voor zover een alternatieve geschillenbeslechting niet meer tot de mogelijkheden behoort".

Tijdens de Week van de Bemiddeling wil de FBC de procedure promoten. Ze lanceert daarvoor een actieplan en gaat samen met een 60-tal partners talrijke opleidingen en informatiesessies organiseren, om het belang van minnelijke oplossingen te benadrukken.

De organisatie zet tot slot de voodelen van bemiddeling nog eens op een rij. Zo kost 8 op de 10 van de bemiddelingen de partijen samen minder dan 2.500 euro. De doorlooptijd van een bemiddeling bedraagt in 64% van de gevallen minder dan 2 maanden, in 34% zelfs minder dan 1 maand. Ter vergelijking: een juridische procedure duurt gemiddeld 2 jaar. En "een bemiddeling duurt in quasi alle gevallen minder dan 30 uur, 7 op de 10 geschillen worden opgelost in 6 tot 15 uur", aldus nog de FBC.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel