Een interactieve website

Een interactieve website

Nieuwe website biedt geactualiseerde informatie over aantal vergunningen, weigeringen en beroepen

Het Departement Omgeving heeft cijfergegevens uit het Omgevingsloket ontsloten op een interactieve website.

Op https://omgevingsloketrapportering.omgeving.vlaanderen.be kunt u informatie terugvinden over het aantal vergunningen, weigeringen en beroepen, zowel globaal als per gemeente.

Op basis van de informatie uit het Omgevingsloket wordt inzicht gegeven over de aanvragen voor omgevingsvergunningen, de meldingen, de administratieve beroepen, de verschillende procedurestappen, doorlooptijden, enz.

Maandelijks worden de cijfers geactualiseerd. In de toekomst zal de website nog verder uitgebreid worden met meer informatie uit het Omgevingsloket.

https://omgevingsloketrapportering.omgeving.vlaanderen.be/

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel