banner

Gent heeft een nieuwe Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent

Gent heeft een nieuwe Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent

De stad Gent keurde de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent goed. De Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent biedt een vernieuwende ruimtelijke visie op de toekomst van Gent.

Hoe geven we ruimtelijk een antwoord op de uitdagingen die op ons afkomen? De Gentse ruimte is beperkt en we willen ‘verstandig’ groeien. Dat betekent dat we de gewenste ruimtelijke ontwikkeling opvangen binnen de huidige bestemmingen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen.

Nieuw en vernieuwend ten opzichte van het vorige structuurplan en andere structuurplannen in Vlaanderen is dat Ruimte voor Gent grondig ingaat op uitdagingen als klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met een brede focus op de leefwereld van de bewoners en het concrete, alledaagse gebruik van de ruimte. Waar een ruimtelijk structuurplan vroeger erg gedetailleerd was, gaat het nu eerder om inhoudelijke afwegingskaders. En last but not least werd de Gentenaar meer dan ooit betrokken bij de opmaak.

Als alles volgens planning verloopt, kan de Structuurvisie 2030 in werking treden na de zomer van 2018.

https://ruimtevoor.stad.gent/content/ruimte-voor-gent-goedgekeurd

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Alsembergsesteenweg 842
BE - 1180 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties : Bea Buyse

+32 (0)477 77 93 68

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2018 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Alsembergsesteenweg 842, BE - 1180 Brussel