Brussel krijgt haar eigen zonnekaart

Brussel krijgt haar eigen zonnekaart

Leefmilieu Brussel publiceerde onlangs de zonnekaart voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan de hand van de zonnekaart kom je het zonnepotentieel van je dak te weten: je krijgt een schatting van de kosten en baten voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. De schattingen zijn gebaseerd op cartografische gegevens, meteorologische vaststellingen en analyses van de kost van recente installaties. De nieuwe webtoepassing wil vooral de Brusselaar informeren en ondersteunen in zijn of haar beslissing om te investeren in zonne-energie.

Eenvoudig en overzichtelijk

Na het ingeven van je adres, krijg je een grafische voorstelling van je dakoppervlak met daarop aangeduid de zones die een interessant zonnepotentieel hebben, het aantal zonepanelen dat nodig is om de productie te maximaliseren alsook de bijhorende installatiekost. Daarnaast krijg je ook een schatting van de mogelijke opbrengst van je installatie enerzijds door de verkoop van groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar en anderzijds dankzij de energiebesparing die je realiseert. De toepassing kleeft aan de hand van de uitgespaarde CO2 uitstoot meteen ook een cijfer op het positieve effect van je investering op het milieu.

Van schatting naar de praktijk

Alle nuttige informatie kan je nadien downloaden in een handig pdf formaat dat je kan delen met je installateur. Een link naar de lijst van gecertificeerde installateurs voor fotovoltaïsche zonne-energiesystemen is prominent aanwezig in de toepassing. Aan de hand van de schatting uit je rapport en na inspectie van je dakoppervlak, kan je installateur dan bepalen waar de panelen het best geplaatst worden. Handig om weten: sinds 2017 komt de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen ook in aanmerking voor de Brusselse Groene Lening.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel