Tentoonstelling devitrine #3 Congo/Decolonizing the library

Tentoonstelling devitrine #3 Congo/Decolonizing the library

Op 8 december opende het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (BE), na een grondige renovatie, opnieuw de deuren. Een gedroomde aanleiding om met devitrine #3 de focus op Congo te leggen.

Dat gebeurt door drie operaties in de Faculteitsbibliotheek: in de leeszaal zijn een aantal historisch relevante bronnen uit de rijke UGent-collectie samengebracht die sleutelmomenten belichten in de aandacht voor architectuur, stedenbouw en de transformatie van het landschap in (post)koloniaal Congo. Het onderzoek rond Centraal-Afrika dat aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw loopt, wordt gepresenteerd onder de vorm van doctoraten, talloze masterproeven en een reeks boekpublicaties.

Tenslotte belicht devitrine #3 via een eigenzinnige selectie van een 100-tal boeken het recente, vaak nog weinig bekende onderzoek over koloniaal en postkoloniaal Congo, dat inspiratie biedt voor het Congo onderzoek aan de vakgroep. Door deze boeken op strategische wijze in te voegen in de diverse secties van de Faculteitsbibliotheek (van geschiedenis tot design en kunst; van filosofie, over literatuur tot bouwtechniek), werpt devitrine #3 een kritische blik op het voornamelijk 'eurocentrische’ karakter van onze collectie, en, bij uitbreiding, van de disciplines architectuur en stedenbouw.

Initiatief devitrine

devitrine is een initiatief van de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Het is een programma van kleine tentoonstellingen die telkens andere fragmenten uit de rijke verzameling — van de faculteit, de vakgroep architectuur en stedenbouw en de Bekaert-collectie — onder de aandacht wil brengen. devitrine #3 werd aangevuld met werken uit de Universiteitsbibliotheek en de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte.

Een onderzoeker, een architect, een kunstenaar, een bibliothecaris, … kan er zijn meest persoonlijke selectie tonen. Op die manier worden voortdurend nieuwe, ongekende schatten uit de collectie bovengehaald en in een onverwachte samenhang gebracht. Tegelijk biedt devitrine een publieke blik op de vaak verborgen krochten van het onderzoek of op wat ieder van ons stimuleert in zijn of haar wetenschappelijke exploraties.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel