Papier of scherm: hoe onthoudt u het best?

Papier of scherm: hoe onthoudt u het best?

Al een kleine twintig jaar evalueren heel wat studies de gevolgen van het leesmateriaal, papier of scherm, op het tekstbegrip.

De resultaten van deze studies werden gebundeld in twee meta-analyses, die in 2018 gepubliceerd werden. Het gaat in totaal om 54 studies bij ongeveer 170.000 lezers, de resultaten zijn in te kijken in Educational Research Review. Hieruit blijkt dat het tekstbegrip duidelijk beter is wanneer er op papier gelezen wordt en niet op een scherm.

Inderdaad, vooral informatieve teksten doen een beroep op een complexere cognitieve verwerking. Zo wordt er bijvoorbeeld een heel specifieke academische of technische woordenschat gebruikt.

Als we willen verklaren waarom een tekst op papier gemakkelijker te begrijpen is, zouden we in de eerste plaats kunnen kijken naar de ervaring: digitaal lezen is redelijk nieuw, leesgewoonten op een scherm zijn waarschijnlijk minder goed verankerd dan die op papier. 

Zien we in de recentste publicaties, dus met deelnemers die vertrouwder zijn met een scherm, de kloof tussen de twee afnemen?
Welnu, vreemd genoeg zien we net het omgekeerde: als we de recente studies vergelijken met oudere studies, zien we het verschil in tekstbegrip tussen papier en scherm toenemen. Het relatieve gebrek aan ervaring met de technologie verklaart dus niet de voordelen van leesmateriaal op papier als het gaat om het lezen zelf.

Is de tastbaarheid van een gedrukt document dan doorslaggevend? Bij een document op papier moet niet alleen geanalyseerd en verwerkt worden wat er geschreven staat, maar is er ook een verband tussen de inhoud en een zintuiglijk rijk object. De vorm, de kaft, de geur, het aantal bladzijden, de dikte van het boek. Dat alles helpt onze hersenen om de informatie die binnenkomt, op te nemen en beter voor een langere tijd vast te houden.

De auteurs gaan ervan uit dat het vasthouden van een papieren document tijdens het lezen hoogwaardigere zintuiglijke en motorische informatie geeft, waardoor de tekst en de tijdelijke organisatie van de beschreven gebeurtenissen beter verwerkt en gememoriseerd kunnen worden.

De huidige wetenschappelijke gegevens bewijzen dat het lezen van heel gespecialiseerde academische of technische teksten op papier het begrijpen en memoriseren van wat wordt gelezen, in sterke mate bevoordeligt.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel