Godecharle 2019 Wedstrijd Architectuur

Godecharle 2019 Wedstrijd Architectuur

De eindproef van deze wedstrijd bestaat erin om tijdens een verblijf in afzondering van maximum vijf opeenvolgende dagen, een thema of een onderwerp uit te werken dat gekozen werd door de jury en dat voor alle mededingers hetzelfde is.

Deze laatsten kunnen door de jury opgeroepen worden om hun projecten en opvattingen te verdedigen. Deze vier deelnemers stelden hun werk voor in Kanal Centre Pompidou: Cyrillus Carpreau, Pierre Greaume, François Ricciardi en Bert Stoffels.

De Godecharle Prijs voor Architectuur 2019 ter waarde van € 5.000 werd toegekend aan Bert Stoffels (alumnus architectuur 2015-16, Campus Sint-Lucas Gent)

De tweejaarlijkse Godecharle Wedstrijd voor beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur vond voor de eerste maal plaats in 1881. De eerste laureaat van de wedstrijd architectuur was Victor Horta. De laureaten bekomen een beurs van € 5.000 voor een termijn van twee jaar. Per jaar trekken ze de helft van dit bedrag. Overeenkomstig de wil van de stichter moeten zij deze som besteden aan buitenlandse studiereizen en opzoekingen.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel