Het bureau greisch, 60 jaar

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f

  Het ingenieursbureau Greisch is vooral bekend bij het grote publiek door de realisatie van het viaduct van Millau, dat het meesterschap illustreert dat is ontwikkeld door het bureau in zijn projecten rond burgerlijke bouwkunde, alsook zijn expertise op gebied van stabiliteit en aandacht voor de valorisatie van landschappen.

  Tegenwoordig wordt het geleid door een directiecomité dat bestaat uit vier ingenieurs: Vincent de Ville de Goyet, wetenschappelijk directeur, verantwoordelijk voor research en ontwikkeling; Pierre Baar voor de administratieve, wetenschappelijke en financiële leiding voor het geheel van de groep; Jean-Yves Del Forno, directeur van de pool infrastructuur en kunstwerken en verantwoordelijk voor de human ressources; en Luc Demortier, directeur van de pool gebouwen en de commerciële leiding.

  De oprichting

  In 1959 sticht René Greisch, ingenieur en architect van opleiding, op zijn dertigste zijn eigen bureau in de regio Luik, een regio waar twee eeuwen geleden de industriële revolutie is losgebarsten en die een lange traditie heeft van bouwkunde. Hij leidt er een klein team dat actief is op gebied van bouwkunde en architectuur. Diversificatie is dan al een sleutelwoord. Het avontuur versnelt in 1974, wanneer het bureau Greisch - dan nog relatief onbekend - een wedstrijd wint die wordt georganiseerd door bedrijven voor het concept van de viaduct van Vilvoorde, een van de delen van de grote ring rond Brussel. Door in 1984 samen te werken met Jean-Marie Cremer en Raymond Louis, sticht René Greisch S.A Bureau d’Etudes Greisch (BEG) zoals we het vandaag kennen. Naast de nieuwe ideeën van René Greisch op gebied van werven, brengt Jean-Marie Cremer zijn intuïtieve kennis van de werking van structuren en bouwmethodes. Hij bedenkt nieuwe systemen of versterkt die op zijn minst en perfectioneert bekende bouwmethodes. Het bureau Greisch verzorgt voortaan grote werken door gebruik te maken van assemblages en die achteraf hun definitieve plaats te geven. Parallel ontwikkelt Raymond Louis als voorloper nieuwe tools om de manieren van berekenen aan te vullen. Het zorgt voor een ware revolutie. Het bureau Greisch is er zo in geslaagd de top te bereiken van competenties in drie belangrijke en complementaire gebieden: het algemene concept van werken, het bestuderen van de afmetingen, en het vakmanschap van de realisatie aan de hand van de kennis van de capaciteiten van de bedrijven. Drie troeven waardoor het zich heeft kunnen lanceren in het avontuur van de realisatie van grote werken.

  De internationalisering

  In 1987 overstijgt de reputatie van het bureau Greisch de landsgrenzen naar aanleiding van de aanleg van de brug van Ben-Ahin. Wanneer een groep Franse ingenieurs onder leiding van Michel Virlogeux die werf en de brug van Wandre bezoekt, leidt dat tot de wens naar samenwerking. Daardoor wordt het bureau Greisch in Frankrijk uitgenodigd om studies te realiseren voor talrijke werven. Na het overlijden van René Greisch in 2000, blijft het bedrijf zich ontwikkelen onder leiding van Jean-Marie Crémer en vervolgens Clément Counasse. Het slaat een nieuwe richting in van 2000 tot 2004 met de realisatie van het Viaduct van Millau. Daarop volgt de samenstelling van nieuwe entiteiten, Canevas (architectenbureau) in 2004, de aankoop van het Brusselse bureau bgroup Infra in 2006 en vervolgens Neo-Ides, in 2015, gespecialiseerd in het energiebeheer van gebouwen. Tegenwoordig telt bureau Greisch, met haar zeven bedrijven (GCE, BEG, Bgroup, GI, Neo & Ides, Canevas en BGL) meer dan 200 personeelsleden. Het verzorgt de meeste studies van het stabiliteitsconcept van gebouwen, infrastructuur en bouwwerken met energiestudie en technische uitrusting alsook architectuur. Voortaan is het bedrijf ondergebracht in het centrum van een wetenschappelijk park van de Université de Liège, in een gebouw ontworpen door Greisch. Deze locatie versterkt de ontwikkeling van een van de troeven van het bureau: nauwe samenwerking met professoren en onderzoekers van universiteiten (onder andere de Université de Liège, l’Université Libre de Bruxelles en het Centre des Hautes Études de la Construction à Paris).

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2019 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel