G Lab winnaar bis architectuurwedstrijd 2019

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f
 • architecture-04-f

  Omvorming van een huis voor een nieuw samengesteld gezin dat ook opengesteld wordt voor anderen.

  Bij het verbouwen van de woning stond vooral ‘beleving’ centraal. Buiten is de woning drie maal zo groot geworden dankzij de toevoeging van buitenkamers. De G-LAB biedt zo een eigenzinnig antwoord op ‘duurzaam bouwen’: een interactieve woning in harmonie met natuur en de stad.

  Vlak aan de straat ligt een eerste kamer ‘Buurtplein’. Een petanquebaan, die altijd toegankelijk is voor de buurt en waar iedereen kan samenspelen. De andere buitenkamers zijn uit groen beton gemaakt: als tussentaal tussen natuur en architectuur. De ene helft ervan is ommuurd tegen de wind, de andere helft is overdekt tegen regen of felle zon.

  De grens tussen publiek en privé, de klassieke voordeur, is een acht meter lang opwaaiend textiel dat als afscheiding kan functioneren. Meestal hangt die helemaal open en soms sluit iemand ze op zoek naar wat meer geborgenheid.

  De kernwoning bestaat uit de oorspronkelijke binnenruimtes. Elke kamer heeft een naam en soms ook een specifieke kleur gekregen, al naargelang de functie.

  Aan de achterzijde van de kernwoning bevinden zich nog enkele overdekte buitenkamers, zoals bv de ‘Dageraadkamer’ met zicht op het achterliggend natuurgebied.

  De G-LAB staat open voor heel diverse ontmoetingen: een mengeling van bottom-up en top-down-initiatieven, dagdagelijkse en rituele handelingen, intieme en publieke initiatieven, zakelijke, sociale en artistieke invalshoek, eenmalige en terugkomende activiteiten,…

  De G-LAB plaatst zich buiten het traditionele economische model. Je kunt geen ruimtes huren of claimen, enkel maar delen.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2019 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel