Bob Gramsma

Bob Gramsma

Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet van kracht waardoor de Flevopolder kon worden aangelegd. Ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet creëerde Bob Gramsma het monument Riff, PD#18245.

Op drie paalfunderingen en een complexe constructie zoals die ook wordt gebruikt in bruggen- en botenbouw, stortte Gramsma een heuvel van 15.000 kubieke meter landbouw- en Zuiderzeegrond. Hierin is een grote holte gegraven, die vervolgens is bekleed met een laag spuitbeton, en voorzien van een dak en een trap. Daarna is de aarde weggehaald tot maaiveldhoogte, en blijft een afgietsel van beton vermengd met Zuiderzeebodemresten over.

Riff, PD#18245 is een afdruk van Gramsma’s gegraven spoor in de Flevogrond, en weerspiegelt daarmee de ontginning en kunstmatigheid van de polder. Gramsma’s nieuwgevormde landschap, dat als een gebouw op palen rust, biedt onderdak aan dieren en mossen. Bezoekers kunnen vanaf oktober 2019 het trappetje betreden om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het oude land bij Elburg en het nieuwe door mensen gemaakte landschap met zijn dijken, wegen en greppels.

Riff, PD#18245, het achtste landschapskunstwerk in Flevoland, ontstaat in meerdere etappes die elk van belang zijn voor de totstandkoming en de betekenis van het kunstwerk. Het wordt daarom in aan aantal ‘aktes’ geopend.

De samenstelling en stevigheid van de bodem ter plaatse beïnvloeden de constructie en het aanzien van de buitenkant. Het graafproces levert zijn handtekening af. Wind, water, temperatuur en andere weersomstandigheden spelen mee. Al die invloeden en processen komen niet opeens tot stilstand als straks het betonnen object is verschenen.

Trouw blijvend aan deze redenering heeft Riff niet een enkelvoudig openingsmoment. In verschillende aktes kan het publiek de complexe constructie zien van spanten, ribben en dragers zoals die ook wordt gebruikt in bruggen- en botenbouw, voor deze aan het oog onttrokken wordt.

Onder publieke belangstelling is op 28 augustus 2018 de eerste paal van het kunstwerk in de grond geslagen, dit kan je zien als de eerste akte. Op 14 november 2018, bij de bestuurlijke opening als onderdeel van de feestelijkheden rondom 100 jaar Zuiderzeewet, was de statische constructie zichtbaar. In oktober 2019 wordt het werk voor het publiek geopend.

Uiteindelijk fungeert ook dit als een open einde, want in de toekomst volgen nog de inrichting van het natuurgebied waarin Riff komt te staan, de eerste begroeiing door mossen en mogelijk biedt Riff dan plek voor het eerste broedende vogelpaar of ingetrokken vleermuizenkoppel.

http://www.landartflevoland.nl

architecture 01 f2

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel