Zware renovatie van 6 gebouwen in de ‘HELMET’-wijk

Zware renovatie van 6 gebouwen in de ‘HELMET’-wijk

Ontwerpopdracht

Dit initiatief betreft de renovatie van sociale woningen, Lindestraat, n°46/48/50/52/54/56 te 1030 Schaarbeek.

Deze 6 gebouwen, die op dit moment 48 wooneenheden bevatten, zijn opgenomen in het sociaal woningpatrimonium dat beheerd wordt door de openbare vastgoedmaatschappij (OVM) : De Schaarbeekse Haard.

Onderhavige opdracht heeft als doel om de gebouwen in kwestie volledig te renoveren, met inbegrip van de verbetering van hun energieprestaties.

Het project is er eveneens op gericht de binneninrichting van de wooneenheden te renoveren en te optimaliseren en de technische installaties te vernieuwen (elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair...) om deze gebouwen in overeenstemming te brengen met de huidige normen.

Deze opdracht betreft:

 • de uitvoering van een volledige ontwerpopdracht;
 • de studie naar de restauratie van de eventuele elementen met erfgoedwaarde;
 • de stabiliteitsstudies;
 • de studies betreffende de speciale technieken;
 • de volledige studie (voorstel, socio-economische haalbaarheidsstudie en technisch dossier) en de aangifte met betrekking tot de energieprestaties van het gebouw (EPB), met inbegrip van het EPB Verwarming;
 • de duurzaamheidsstudie van het project;
 • de opmaak van een asbestinventaris en de studie van de asbestverwijdering;
 • nazicht en verfijning van de topografische opmeting aangeleverd door de opdrachtgever;
 • de opmaak van een beheersplan;
 • de coördinatie van de studies.

De renovatie maakt het niet enkel mogelijk om de woningen op te waarderen, zowel in de ogen van hun bewoners als van de omwonenden, maar draagt ook bij tot de verbetering van een wijk die in volle heropleving is.

Het project in verband met de renovatie van de sociale woningen van de 'Helmet'-wijk waarvan in deze opdracht sprake is, kadert in een ruime visie die betrekking heeft op een geheel van 271 woningen verspreid over 34 panden en 4 huizenblokken.

Voorliggende opdracht betreft met name de zware renovatie van de 6 blokken met sociale woningen (blok C7 tot C12 – Haalbaarheidsstudie, Urban Platform, 2015 – opgenomen in onderstaand plan) die van de jaren '20 dateren, alsook van hun binnenterrein van huizenblok.

De blokken in kwestie vormen een homogeen geheel (zelfde type), met uitzondering van een van hen (C9), en hebben nooit het voorwerp uitgemaakt van enige renovatiewerken (met uitzondering van 'onderhoudswerken'). Elk van voormelde blokken telt op dit moment 8 woningen.

https://enot.publicprocurement.be/

 • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel