Het Nieuwe Normaal - Thee

Het Nieuwe Normaal - Thee

Is covid-19 zwaar en lastig, onze huisschrijver Philip Willaert schildert in deze rubriek de positieve kanten ervan en de prachtkansen voor morgen. In de anderhalvemetermaatschappij zijn de grote ontdekkingen na Columbus terug begonnen en is ook de architectuur in het nieuwe normaal hiervan niet gespaard.

Thee

Eigenlijk wil ik naar buiten, het is volop lente en de zee staat zoals elk jaar met schuimkoppen in de branding te bloeien dat het mooi is om zien. Maar het is oorlog en we vechten tegen een onzichtbare vijand. We moeten ons verspreiden zoals de G.I.’s in de rijstvelden tijdens de Vietnamoorlog. Breed uitzwermend. Omdat het om microscopisch kleine vijanden gaat is anderhalve meter in deze strijd voldoende maar volgens maatstaven van de WHO is een meter ook al goed al gebruiken sommige landen de standaard van twee meter.

Eenheid in verscheidenheid. Hoe dan ook niezers, snuiters en hoesters spatten wat van zich af. In het gesnotter schuilt het gevaar. De onzichtbare microsoldaatjes zijn ongenadig en doen je snakken naar adem. En dat in deze mooie lente met lege straten, schone lucht en parken vol ontluikende bloesems. Macron sprak in zijn televisieboodschap over la guerre, en dat klinkt nog straffer naar wapengekletter en het kruisen van zwaarden dan gewoon oorlog. Ik ga naar buiten, nog gauw naar de winkel voor sluitingstijd in de hoop geen sluipschutters aan te treffen. Die zitten om zeven uur misschien ook aan tafel met het bulletin in het vooruitzicht.

Elke dag dezelfde ritus, dezelfde virologen, en hun prognoses. Natuurlijk leeft er stille hoop dat dit snel voorbij mag zijn. Ik hoor die stemmen al niet meer. Want het is lente en het verlangen is groot naar het gezoem van mensen op de met zon overgoten terrassen, naar rinkelende glazen en opstijgende lachsalvo’s. En de zon die als een warme thee over je heen loopt. Het lijkt zover weg.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel