Coronacrisis hakt in op tewerkstelling in bouw

Coronacrisis hakt in op tewerkstelling in bouw

In de bouwsector is het aantal werkzoekende bouwvakkers en technici met een tiende toegenomen, terwijl het aantal vacatures in de sector met bijna een derde is teruggelopen. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). "En dat voor een sector die sinds jaar en dag kampt met een structureel tekort aan arbeidskrachten en een resem knelpuntberoepen telt", aldus de sectororganisatie.

De bouwsector telde in mei 15.800 werkzoekenden, zegt VCB. In april alleen kwamen er 1.500 werkzoekende bouwvakkers en technici bij. In vergelijking met mei vorig jaar, toen het aantal werkzoekenden 13.700 bedroeg, gaat het om een stijging met 2.100.

Het aantal nieuwe vacatures kende in maart en april een forse teruggang tot ongeveer 850, terwijl het in januari nog om meer dan 2.000 vacatures ging. "Maar de heropstart van het merendeel van de bouwbedrijven heeft een klein lichtpuntje opgeleverd", zegt VCB wel. "We hebben in mei opnieuw een lichte stijging in het aantal nieuwe vacatures kunnen vaststellen tot 1.300." Dat is ook te zien bij de werkzoekenden: in vergelijking met april (16.200) is het aantal werkzoekenden in mei teruggelopen met 400.

De orderboeken van de bouwbedrijven hebben enorm te lijden gehad onder de coronacrisis. Uit een recente VCB-enquête blijkt dat iets meer dan de helft van de bouwbedrijven de gevolgen ondervindt. "Cijfers tot eind maart rond tijdelijke werkloosheid in de bouw bevestigen de klap die de bouw tot dusver werd toegebracht", zegt VCB. "70 procent van de bouwbedrijven heeft er in die periode gebruik van gemaakt en ongeveer 60 procent van de bouwarbeiders werd ermee geconfronteerd. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat dit aantal nog een stuk hoger lag in april, om dan geleidelijk opnieuw af te nemen met de heropstart in mei."

"De Vlaamse Confederatie Bouw heeft daarom aan de Vlaamse regering voorstellen geformuleerd die als quick wins alleen al 2020 en in 2021 een grote impact zullen hebben. En die complementair zijn met de gevraagde federale maatregelen zoals een noodzakelijke btw-verlaging", zegt directeur-generaal Marc Dillen. Het gaat onder meer over een tijdelijke verhoging van de premie voor sloop en heropbouw en een tijdelijke bijkomende verlaging van de registratierechten bij versnelde energetische renovatie.

"Elke euro die de overheid doordacht investeert in de bouw, vervijfvoudigt zich binnen de sector onmiddellijk dankzij bijkomende overheids- en private investeringen", verzekert VCB.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel