Vlaamse Wooncode wordt Vlaamse Codex Wonen

Vlaamse Wooncode wordt Vlaamse Codex Wonen

Op 1 januari 2021 treedt de Vlaamse Codex Wonen in werking. De Vlaamse Codex Wonen brengt alle bepalingen van het Vlaamse woonbeleid samen in een enkele tekst. Inhoudelijke wijzigingen zijn er niet.

De Vlaamse Codex Wonen komt daarmee in de plaats van de Vlaamse Wooncode, maar bevat ook bepalingen uit andere decreten waaronder het Heffingsdecreet, het decreet Grond- en Pandenbeleid, het Vlabinvestdecreet en het decreet op de woonwagenterreinen. Het Vlaams Woninghuurdecreet is niet opgenomen in de nieuwe codex.

Bij de nieuwe codex hoort ook een uitvoeringsbesluit: het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen, waarin de bestaande uitvoeringsbesluiten rond wonen zijn gebundeld.

Meer informatie, de teksten en handige concordantietabellen vindt u op de website wonenvlaanderen.be/codex.

Wonen-Vlaanderen werkt ondertussen aan de aanpassing van alle modeldocumenten voor de lokale besturen over woningkwaliteit. Die zullen vanaf december beschikbaar zijn in VLOK (de online toepassing Vlaams Loket Woningkwaliteit) en op www.wonenvlaanderen.be.

Bron: Agentschap Wonen Vlaanderen

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel