Architecten hekelen procedure voor afgifte van stedenbouwkundige vergunningen in Wallonië en Brussel

De Frans- en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten (Cfg-Oa) stelde donderdag 2 december de procedure voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen in Brussel en Wallonië aan de kaak.

De Frans- en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten (Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes of Cfg-Oa) wilde graag weten wat er schuilgaat achter de onvolledigheid van de bouwvergunningsdossiers in Brussel en Wallonië. Daarom lanceerde het een enquête onder haar leden. Meer dan 1.000 architecten namen hieraan deel.

De Cfg-Oa schat dat in Brussel bijna 76% van de aanvragen voor een bouwvergunning nog steeds een onvolledige kennisgeving van het dossier ontvangt, terwijl 44% in Wallonië in dezelfde situatie verkeert. Dit zijn volgens hen "verpletterende" cijfers, vooral in Brussel.

Philippe Meilleur, voorzitter van de Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes: "Het bijzonder hoge percentage onvolledige vergunningsaanvragen, maar vooral de redenen die worden aangevoerd om deze onvolledigheid te rechtvaardigen (onvoldoende aantal exemplaren, vraag om 3D-beelden, vragen voor bijkomende foto's van ruimtes of documenten die niet onnodig zijn om het dossier te begrijpen, ...), tonen aan dat de administratieve autoriteiten de procedures voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen proberen te laten aanslepen." 

"In Brussel is de situatie werkelijk catastrofaal als we weten dat 40% van de aanvragen meer dan 60 dagen na de datum van indiening van de aanvraag nog steeds onvolledig zijn. Er wordt voortdurend om aanvullende documenten gevraagd", benadrukt Philippe Meilleur.

"De abnormaal lange procedures voor de afgifte van planningsvergunningen houden investeerders weg en bevriezen een groot deel van de economie. Onder de vele aanvragers vinden we ondernemers, ambachtslieden, dienstverleners, handelaren, enzovoort. Er zijn ook geplande bouwplaatsen die niet kunnen starten, de impact is enorm. De administratie zet een rem op de economie, wat zeer betreurenswaardig is", besluit hij.

De Cfg-Oa benadrukt dat de enige remedie "om een einde te maken aan de ondraaglijke administratieve traagheid" de digitalisering van de procedures is. Die is al van kracht in Vlaanderen en start in Brussel. De Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes verklaart zich bereid tot overleg met alle betrokkenen. 

Bron: Belga/Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des Architectes

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel