Bijna helft van de Belgen kan leven met kleinere tuin als er park in de buurt is

Bijna helft van de Belgen kan leven met kleinere tuin als er park in de buurt is

Meer openbaar groen vooral in steden cruciaal om verkoeling te vinden

Niet voor het eerst deze zomer is het weer tropisch warm in ons land. Vooral in steden, waar de temperaturen sneller de hoogte in gaan dan in de omliggende landelijke gebieden en waar niet iedereen over een eigen tuin beschikt, is toegang tot publiek groen essentieel om wat verkoeling te vinden. Belgen zetten dat buurtgroen steeds hoger op hun prioriteitenlijstje, blijkt uit een bevraging die Matexi liet uitvoeren bij 1.000 Belgen. Zowat 45 procent van de Belgen staat zelfs open voor een kleinere tuin in ruil voor nabijgelegen buurtgroen.

Verkoelen met stadsgroen

Gemiddeld kan de luchttemperatuur in een stad met 100.000 inwoners zo’n 4 graden hoger liggen dan in het omliggende landelijke gebied, en in grotere steden loopt dit zelfs op tot een verschil van 7 graden. De stenen, asfalt en beton in steden absorberen immers de hitte, houden het langer vast en stralen de opgeslagen warmte ook terug uit. Dit is het zogenaamde “stedelijke warmte-eilandeffect”, en is allesbehalve een nieuw fenomeen. Experts hameren er al lang op dat stadsbesturen doelgerichte ingrepen moeten doorvoeren om hun steden leefbaarder, aangenamer en koeler te houden. Zo kan de luchttemperatuur van een stad omlaag gebracht worden door een grotere hoeveelheid groen in de stadskern, en daarnaast kan de gevoelstemperatuur op specifieke plekken in de stad zakken als er meer schaduw is.

85 procent van de Belgen is tevreden over het beschikbare buurtgroen

Om tot een beter begrip te komen van de beschikbaarheid, de tevredenheid en het gebruik van parken en andere publieke groene ruimte in België, liet Matexi een bevraging uitvoeren door Profacts bij 1.000 Belgen. Uit de analyse blijkt dat 85% van de Belgen tevreden is over de groene ruimte in de buurt. Dit percentage ligt lager (69%) bij Belgen die niet over een eigen tuin of terras beschikken en de noodzaak van nabijgelegen publiek buurtgroen sterker ervaren.

Verder blijkt uit de analyse dat zo’n 70% van de Belgen regelmatig een buurtpark bezoekt. 31,2% van de stedelingen geeft aan dat ze specifiek voor verkoeling naar een buurtpark trekken, terwijl slechts 11,6% van Belgen op het platteland dit doen. In Brussel zoekt zelfs 36,6% van de bevolking verkoeling in de openbare groene ruimte.

Een andere opvallende vaststelling is dat een groot aantal Belgen (45,6%) bereid zou zijn om over een minder grote tuin of terras te beschikken indien ze zouden verhuizen naar een buurt met nabijgelegen openbaar groen. Belgen tussen de 18 en 34 zijn hiertoe iets meer bereid (50,4%), al

wijkt dit niet ver af van het nationale gemiddelde. Deze bereidheid ligt zowel in Vlaanderen als in Wallonië dicht bij het gemiddelde van 45%, terwijl meer dan de helft van de Brusselse respondenten akkoord gaat met de stelling.

“De vaststellingen uit deze bevraging bevestigen een tendens die we al enige tijd opmerken bij onze klanten. Belgen willen alsmaar meer in kernversterkende buurten wonen, omwille van het sociaal contact en de nabijheid van openbaar vervoer en diensten. In versterkte dorps- of stadskernen is de nood aan verkoeling tijdens warme dagen hoger dan gemiddeld, waardoor de beschikbaarheid van toegankelijke, gedeelde groene ruimte onontbeerlijk is geworden voor deze nieuwe manier van wonen,” vertelt Roel Helgers, Market Economist bij Matexi.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel