Wachtrijtheorie

Wachtrijtheorie

Arnaud Devos onderzoekt in zijn doctoraat hoe wachtrijen efficiënter gemaakt kunnen worden.

Wie is er nog niet geïrriteerd geweest als hij te lang in wacht wordt gezet bij een telefoon naar een leverancier? In de wachtrijtheorie of wachtlijntheorie bestudeert en verklaart men de verschijnselen die zich voordoen in wachtrijsystemen waarbij klanten wachten op bediening.

Wachtrijsystemen worden wiskundig met behulp van technieken uit de kansrekening geanalyseerd met het doel de meest effectieve maatregelen te vinden tegen een te lange wachttijd. Wachtrijen leiden immers vaak tot veel irritatie en in het slechtste geval zelfs tot verlies van klanten.

“In mijn doctoraat bestudeer ik een wachtlijnmodel waarbij 2 types klanten wachten op één of andere vorm van bediening door eenzelfde bedieningsstation”, vertelt Arnaud.

“De volgorde waarin de twee types klanten bediend worden, kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld: men zou er kunnen voor opteren om één type van klanten absolute prioriteit te geven. Op de spoeddienst van een ziekenhuis dient men bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen patiënten die direct hulp nodig hebben en patiënten die minder urgent behandeld moeten worden”, legt Arnaud uit.

“Echter, in sommige wachtlijnsystemen is een faire verdeling van de beperkte middelen gewenst. Bijvoorbeeld in wachtrijen in het dienstencentrum van je gemeente of in je postkantoor waarbij je verschillende soorten klanten hebt maar slechts 1 loket”, vervolgt Arnaud.

“Dergelijke wachtrijen waarbij één enkel bedieningsstation zijn tijd afwisselend willekeurig verdeeld, bestudeer ik in mijn onderzoek. Ik heb me daarbij beperkt tot 2 types klanten en heb vooral de nadruk gelegd op de oplossingsmethode om dit wachtlijnmodel te analyseren”

“Deze scriptie is bedoeld om het wachtlijnmodel beter te begrijpen. In het bijzonder besteed ik veel aandacht aan de wiskundige moeilijkheid om dit model ‘op te lossen’ door verschillende oplossingsmethoden aan te reiken en speciale gevallen te beschouwen”, besluit Arnaud Devos.

https://plato.ea.ugent.be

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel