Een van de grootste streetartkunstwerken in Kortrijk siert UGent-gebouw

Een van de grootste streetartkunstwerken in Kortrijk siert UGent-gebouw

Met een van de grootste streetartwerken van Kortrijk wil de UGent het opleidingsaanbod van Campus Kortrijk en de werking van het VEG-i-TEC-gebouw in de kijker zetten.

Stad Kortrijk investeert de laatste én de komende jaren sterk in streetart. Een ideale kunstvorm om bestaande locaties te transformeren en verborgen plaatsen in de stad te (her)ontdekken. Denk maar aan de cassettes op het landhoofd van de Ronde van Vlaanderenbrug, de zwemmende snoek onder de Dambrug of de Ecotunnel die met kunstige dieren kleurrijk tot leven gebracht wordt. Streetart inspireert. Zo wil UGent Campus Kortrijk het opleidingsaanbod en werking van het VEG-i-TEC-gebouw in de kijker zetten met een van de grootste streetartwerken van de stad tot nu toe. Het kunstwerk is te zien op het UGent-gebouw recht tegenover VEG-i-TEC en is van de hand van leerlingen van de streetartopleiding binnen de Kortrijkse Academie.

In het nieuwe campusgebouw VEG-i-TEC van UGent Campus Kortrijk kunnen groente- en aardappelverwerkende bedrijven terecht om hun productieprocessen te optimaliseren. Dat doen ze samen met de studenten industrieel ontwerpen, machine- en productieautomatisering en circulaire bioprocestechnologie. De samenwerking is belangrijk voor een regio met veel landbouw en voedingsindustrie. Want de innovaties zorgen voor meer duurzaamheid, circulaire economie, herbruikbaar water en energiebesparing.

Belangrijke thema's waar de studenten van de Kortrijkse Academie samen met docent Dieter Van der Ougstraete meteen mee aan de slag gingen wanneer Ugent Campus Kortrijk hen vroeg om een nieuw streetartkunstwerk te ontwerpen. Na verschillende contacten en bezoeken werden een heel resem aan schetsen samen met UGent geoptimaliseerd. De kleurrijke - in eerste instantie chaotische - mural wordt nu al door veel passanten opgemerkt. Wie langer kijkt, ziet zo'n 50 afzonderlijke kunstwerken in het geheel die verwijzen naar de thema's landbouw, duurzaamheid, technologie en energie.

Het werk spreekt aan. Dat ziet ook de gidsenvereniging Gidsenplus die sinds augustus in samenwerking met Toerisme Kortrijk de Kortrijkse streetartwandeling organiseert onder de naam K-Town Streetart Walk. Gidsenplus neemt het werk graag op in de wandeling. De Streetart Walk valt overigens in de smaak, de eerste wandeling was volledig uitverkocht.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel