Gebouwen en immaterieel erfgoed

Gebouwen en immaterieel erfgoed

Inhuldiging van het 'Maison des patrimoines UNESCO' in Bergen op 16 oktober

Het welbekende 'Maison espagnole' in Bergen werd volledig gerenoveerd dankzij het Europese EFRO Fonds en wordt het 'Maison des patrimoines UNESCO', open venster op het UNESCO-erfgoed in de regio. Gelegen aan de voet van het Belfort zal het de deuren openen op 16 oktober, na 10 jaar wachten. Van de Doudou over het Mundaneum, de site van le Grand-Hornu, de vakkennis van de beiaardiers, de neolithische silexmijnen van Spiennes en het belfort van Bergen, vanaf heden vindt het publiek alle informatie over de UNESCO en haar erfgoed op dezelfde plaats.

Dit project, dat mensen samenbrengt en verenigt, is onuitgegeven in België en werd ontwikkeld door de Pôle muséal van de Stad Bergen sinds 2011. Het werd gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Wallonië, de Fédération Wallonie-Bruxelles en in partnerschap met de Belgische UNESCO-commissie.

Het ontbrak het uitzonderlijke erfgoed van Henegouwen aan een unieke plek voor ontdekking en uitwisseling, open voor zowel nieuwsgierigen als kunst- en geschiedenisliefhebbers en professionals.

Voor het grote publiek en scholen biedt het 'Maison des patrimoines UNESCO' een toegangspoort naar een twintigtal erkende sites, gebouwen en immaterieel erfgoed in de Provincie Henegouwen. Naast het onthaal en de informatie die voorgesteld wordt aan de inwoners van Bergen en aan de talrijke toeristen die de stad bezoeken, worden het hele jaar door originele ontmoetingen en bezoekersformules voor voetgangers of fietsers voorgesteld. Het onthaal van het Maison des patrimoines wordt eveneens de ticketbalie en de shop van het Belfort van Bergen.

Bovendien staat de gemeenschaps- en burgerdimensie eveneens centraal in dit mooi project: het 'Maison des patrimoines UNESCO' heeft de sterke ambitie om erfgoed (opnieuw) in handen van het grote publiek te leggen. De ruimte staat open voor experimenten en stelt workshops, conferenties en ontmoetingen voor in partnerschap met de Belgische UNESCO-commissie en de verschillende Bergense sites.

Voor de burgers, kunstenaars en een veertigtal regionale verenigingen die al actief zijn in dit domein, stelt het 'Maison des patrimoines' uitwisselingsruimtes en gedeeld materiaal ter beschikking om een collectieve dynamiek te creëren, toegankelijk voor allen.

Ter gelegenheid van deze heropening op 16 oktober, zijn alle erkende UNESCO-sites in Bergen gratis te (her)ontdekken dankzij een reeks activiteiten: geleide bezoeken aan het 'Maison des patrimoines' en de verschillende UNESCO-sites (belfort, Mundaneum, Museum van de Doudou, Silex's in Spiennes en de site van le Grand-Hornu); onuitgegeven beiaardconcerten, maar ook ontmoetingen met degenen die dit erfgoed laten leven. Een paar voorbeelden: ambachtslieden en muzikanten van de Doudou (folkloristische Ducasse van Bergen), beiaardiers van het belfort, vrijwilligers, archeologen en conservator.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel