Winnaar ARC22 Architectuur Award

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  De jury van de ARC22 Architectuur Award wijst Campus Cadix in Antwerpen aan als winnaar vanwege ‘Het rijke samenspel van oud en nieuw en de wijze waarop met materiaal, kleur en detail de organisatie en herkenning in de school is gebracht. Korteknie Stuhlmacher Architecten toonde in dit project grote verantwoordelijkheid. Zo illustreert het winnende project dat goede architectuur ook gaat over houding: hoe sta je als architect in het vak, waar laat je je door sturen?’

  De jury van de ARC22 Architectuur Award nomineerde dit jaar drie transformatieprojecten. Als leidraad hanteert de jury twee uitgangspunten; een hoge kwaliteit op alle schaalniveaus en de integrale meerwaarde van duurzaamheid op deze kwaliteit. Deze uitgangspunten leiden uiteindelijk tot de nominatie van drie transformatieprojecten: het Schoenenkwartier in Waalwijk door Civic Architects en  Straf! School met lef in het Belgische Beringen, van a2o architecten en AAC Architecture en Campus Cadix in Antwerpen.

  Winnaar Campus Cadix

  Campus Cadix in Antwerpen naar ontwerp van Korteknie Stuhlmacher Architecten is een spannend complex waar oud en nieuw op allerlei manieren symbiotisch in elkaar grijpen. In de campus zijn een kunstzinnige en een technische middelbare school samengevoegd. Korteknie Stuhlmacher Architecten sleutelde dertien jaar lang aan de bouwstenen van de campus: oude havenloodsen, een school met monumentenstatus en een fors nieuwbouwblok. Die lange adem is volgens de jury zichtbaar in het afgewogen eindresultaat. De zorgvuldige inpassing in de context is onderscheidend, net als het gebruik van de bestaande structuur. Campus Cadix munt daarbij uit door vakmanschap op alle schaalniveaus.

  Ook de verbeterslag die ontstond door voorbij de grenzen van de opdracht te kijken is veel waardering waard en demonstreert de kritische houding die men van een architect verlangt

  De ruimtelijke kwaliteit en de inpassing in de bestaande stedelijke omgeving is een van de belangrijkste (en moeilijkste) programma’s van nu. Campus Cadix toont zich hierin een buitengewoon geslaagd voorbeeld, met name door de aanpak van de complexiteit van de opgave door alle lagen heen.

  Ingrepen zijn gebaseerd op een grondige analyse en waardestelling van de bestaande architectuur. Ook de verbeterslag die ontstond door voorbij de grenzen van de opdracht te kijken is veel waardering waard en demonstreert de kritische houding die men van een architect verlangt.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2023 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel