Een architectenkostuum voor MANNEKEN PIS

Een architectenkostuum voor MANNEKEN PIS

De Koninklijke Beroepsunie van de Architecten (UPA-BUA) werd opgericht negentig jaar geleden, in 1932, en maakte al snel deel uit van de architectenverenigingen om bij te dragen tot de verdediging en de bevordering van het beroep.

Ondanks haar lange bestaan blijft ze architecten van alle disciplines (practici, docenten, ambtenaren) uit de drie gewesten samenbrengen. Eveneens is ze actief binnen de drie gewestelijke componenten van de FAB: AriB (Architecten in Brussel), UWA (Union Wallonne des Architectes) en BVA (Bond van Vlaamse Architecten). Deze openheid stelt haar in staat een rol te spelen als doorgeefluik van ideeën, en via haar afgevaardigden in contact te blijven met internationale beroepsorganisaties die door de beroepswereld maar al te vaak worden genegeerd. Ze onderscheidt zich onder meer in de organisatie van de Van Hove-prijs, die van belang is voor alle afgestudeerde architectuurstudenten in ons land, of in de publicatie van haar “Borderel van eenheidsprijzen”, die gebruikt wordt in het hele land.

Wellicht is deze negentigste verjaardag de kans om de balans op te maken en nieuwe vooruitzichten te lanceren. 

Nadat UPA-BUA heeft vastgesteld dat ons beroemde Manneken Pis nog geen architectenkostuum heeft onder zijn meer dan duizenden outfits (waarvan veel uit de bouwsector), vondt hij het nodig deze belangrijke tekortkoming goed te maken. 

Deze symbolische daad is belangrijk gezien de aanmerkelijke rol die de architecten vervullen binnen de stad, voornamelijk vandaag, nu deze een reeks uitdagingen moet aangaan op het gebied van energiebesparing en duurzame ontwikkeling. Maar deze uitdagingen kunnen alleen worden aangegaan door een goede samenwerking tussen alle belanghebbende partijen bij het bouwen. Namelijk architecten, bedrijven en materiaalfabrikanten, maar eveneens de overheden waarvan de architecten en opdrachtgevers de nodige bewustwording verwachten met betrekking tot de rationalisatie en vereenvoudiging van de regelgeving en procedures. Een vermindering van de vertragingen in de procedures voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen (zoals uitgedrukt door de CfgOA - Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van Architecten, die de eerdere en talrijke oproepen van verschillende beroepsinstanties opnieuw herhaalt).

Dit evenement, waarvoor alle architecten en architectuurstudenten zullen worden uitgenodigd, vindt plaats op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat op woensdag 30 november 2022 om 12.00 uur

Voorafgaand zal er een academische plechtigheid plaatsvinden in het Stadhuis van Brussel (op de Grote Markt) met de uitreiking van het nieuwe kostuum van ons beroemde ketje. Alsook zullen hier de vertegenwoordigers van de verschillende lokale en nationale beroepsorganisaties aanwezig zijn. Vervolgens zullen zij zich in parade, begeleid door de Meiboomse fanfare, naar de fontein begeven.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel