Kwaliteitskamer VakWeRK

Kwaliteitskamer VakWeRK

De kwaliteitskamer VakWeRK, een samenwerkingsverband van de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco, lanceert een oproep naar ontwerpers en ontwerpbureaus die deel willen uitmaken van de thematische referentielijsten van VakWeRK.

Referentie en inspiratie voor de lokale besturen

De lijsten voor thematische referentiedossiers en ontwerpers worden aangelegd als referentie en inspiratie voor de lokale besturen binnen de werkingsgebieden van de streekontwikkelingsintercommunales. De lijsten worden aangelegd in 6 verschillende thema’s: herbestemming erfgoed, bouwen in (stads)landschappelijke en waardevolle omgeving, in- en uitbreidingsprojecten, bouwen van kleine publieke opdrachten, ontwerpend onderzoek/ruimtelijke visievorming/masterplannen, en landschap en publieke ruimte.

Meer info via de brochure

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel