Herbestemming Begijnhof Hasselt geeft plek aan faculteit Architectuur

Herbestemming Begijnhof Hasselt geeft plek aan faculteit Architectuur

Het verworden Hasseltse Begijnhof ondergaat een restauratie naar het winnende ontwerp van een consortium, geleid door Bovenbouw Architectuur en David Kohn Architects.

De historische locatie krijgt een nieuwe functie als onder meer publieke ruimte en huisvesting voor de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt.

“Het Hasseltse Begijnhof is een tragische plek”, stelt het Antwerpse bureau Bovenbouw Architectuur. Sinds het bombardement in 1944 is de decentraal gesitueerde kerk een ruïne, waardoor het zwaartepunt van de locatie naar de randen is verschoven. De monumentale centrale as in de tuin wijst nu naar een gapende leegte, aldus de architecten.

Met hun ontwerp willen de architecten de balans tussen de verschillende onderdelen van het Begijnhof herstellen, zonder historiserend te werk te gaan. Twee belangrijke ontwerpelementen daartoe zijn een vijver bij de kerkruïne en een 26 meter hoge uitkijktoren. De tuin is in het ontwerp het nieuwe middelpunt van het Begijnhof.

Tuin en vijver

De tuin bestaat uit een aantal deelruimtes met een sterke visuele binding. De kerkruïne, de begijnhofhoek en de tuin van kunstencentrum Z33 hebben een subtiele, eigen identiteit in het vloeiende geheel.

De ruïne blijft als zodanig behouden en krijgt daarbij een “wervende en positieve gedaante”. De vloer van de kerkruïne wordt een belangrijke blikvanger in de vorm van een ‘verdwijnvijver’. Meestal staat de kerkvloer onder water en vormt hij een plek voor zowel rust als spel; voor specifieke evenementen kan de vijver worden drooggelegd, waardoor een ruime, verharde ontmoetingsplek ontstaat.

Bouwblokken

Wat betreft de bebouwing rond het Begijnhof ligt er veel nadruk op de zijde waar Z33 en het Jenevermuseum zijn gesitueerd. Door in de zuidelijke hoek van het hof een uitkijktoren als hoog en slank element toe te voegen, verbeteren de architecten de balans. Bovendien maakt de toren de begijnhoftuin zichtbaar buiten de muren en draagt hij zo bij aan de identiteit.

De begijnenwoningen gaan na restauratie onderdak bieden aan de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt. Ze zullen plaats bieden aan auditoria, een bibliotheek, multifunctionele ruimtes en “huiselijke werkplekken voor de studenten”, zegt Bovenbouw Architectuur.

“We maken sobere interieurs waar grote meubels hedendaagse problemen oplossen”, legt het architectenbureau uit. “De kamerstructuur van het begijnhof wordt hersteld door nieuwe, functionele volumes.”

Omzichtig openen

Het besloten karakter van een Begijnhof maakt voor een belangrijk deel zijn kracht uit. De architecten willen enerzijds meer openheid creëren om de publieke functie van de tuin te ondersteunen, anderzijds de bijzonderheid van de plek niet ondermijnen. Daarom voegen ze alleen aan de Wittenonnestraat een tweede opening toe, via een publieke route door de tuin verbonden met de historische toegangspoort.

“We willen niet concurreren met het poortgebouw”, stelt Bovenbouw Architectuur. “We zien de opening als een positief incident: een grote ronde sparing, die speelt met de sensatie van een geperforeerde vesting.”

Team

Naast Bovenbouw Architectuur en het Londense David Kohn Architects bestaat het ontwerpteam uit Architecten Beeck & Hermans en Landinzicht. Het ontwerp van de vier bureaus kwam als unanieme winnaar uit de bus.

De transformatie is een gezamenlijke opdracht van Provincie Limburg, Stad Hasselt en Universiteit Hasselt.  Na het kiezen van een aannemer kunnen de werkzaamheden naar verwachting in het najaar van 2019 beginnen.

architecture 02 ful 2

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel