Een kantoorgebouw met actieve en passieve zijde

Een kantoorgebouw met actieve en passieve zijde

Voor het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen heeft het Gentse bureau Architecten Achtergael een nieuw afdelingsgebouw in Tielt ontworpen. Aan een centrale patio en een U-vormige gang zijn enerzijds actieve en anderzijds passieve zones georganiseerd.

Het ontwerp van het afdelingsgebouw is mede bepaald door de voorwaarde die de beheerder van het bedrijventerrein stelde: het bebouwde oppervlak moet minimaal 25% van het terrein beslaan. Daarnaast wenste het Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen het programma te realiseren op één bouwlaag.

Om te voldoen aan de terreinvoorwaarde heeft Architecten Achtergael het kantoorgebouw een voetafdruk van 1237,6 m2 gegeven, laat het bureau weten. Met een luifel langs de westzijde en een grote patio hebben de architecten het gebruiksoppervlak gereduceerd tot het gevraagde programma van circa 760 m2.

Zichtbaarheid

Het kantoorgebouw is op het terrein naar de straatzijde geschoven voor de grootst mogelijke zichtbaarheid. Dit heeft het architectenbureau achter het gebouw, waar de gebruikers het terrein betreden, de ruimte gegeven voor de realisatie van 75 parkeerplaatsen.

Het architectenbureau heeft het kantoorgebouw zowel open als zeer gesloten gevels gegeven – overigens zonder de natuurlijke lichtinval te beperken. De gesloten zijgevels wekken de nieuwsgierigheid van de voorbijgangers, aldus Architecten Achtergael; bij het naderen trekt de uniforme gevel met grote raampartijen de aandacht.

Activiteit

Het kantoorgebouw kent een actieve en eerder passieve vleugel, die “in een subtiel evenwicht” samengaan, legt het architectenbureau uit. Het gedeelte met de grootste activiteit bevindt zich aan de noord- en westzijde. De kantoren, het secretariaat en de kleine overlegzaal genieten optimaal van de bezonning en het aangename uitzicht.

In deze vleugel kijken de medewerkers enerzijds uit op het landschap aan de overkant van de Meulebeeksesteenweg en anderzijds op de patio met bomen en waterpartij. Een grote opsplitsbare zaal en de cafetaria richten zich op de patio als beslotener, private buitenruimte.

Cafetaria en vergaderzaal

De cafetariaruimte dient als keuken met kleine eetzaal, maar kan ook worden ingezet als extra vergaderruimte. Aangrenzend ligt de grote zaal. Die heeft deels een hoger plafond, om ten eerste het noorderlicht ruimer binnen te brengen en ten tweede om de ruimtelijkheid van de zaal te versterken.

De minder actieve zijde van het gebouw herbergt met name de ondersteunende functies, opslag van verpleegmateriaal, archief en technische ruimtes. De gesloten gevel fungeert hier tevens als buffer naar de naburige bebouwing en het parkeerterrein. Voor voldoende daglicht zorgen hier de daklichten.

Energieverbruik

Het afdelingsgebouw is een Bijna Energieneutraal (BEN-)gebouw. Ondanks de grote raampartijen is de warmtetoetreding volgens de architecten geminimaliseerd door de oriëntatie van de glasvlakken en de uitkragende dakranden. Verwarming geschiedt door bodemwarmte, een warmtepomp en vloerverwarming. Het vloerverwarmingssysteem kan ook als koeling worden gebruikt met gebruik van (koele) buitenlucht.

architecture 01 f

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel