Start bouw school door Atelier Kempe Thill en CANEVAS

 • architecture-01-ful
 • architecture-02-ful
 • architecture-03-ful
 • architecture-04-ful

  De bouw is gestart van het door Atelier Kempe Thill en CANEVAS ontworpen schoolgebouw voor de NMBS in Brussel : de Infrabel Academy.

  De school leidt specialisten op die bij de spoorwegen werkzaam zijn. Onder de school liggen drie metrotunnels die in grote mate de structuur van het ontwerp bepaalden.

  Het door Atelier Kempe Thill en CANEVAS ontworpen schoolgebouw zal ruimte bieden voor trainingen aan de specialisten die werkzaam zijn bij de NMBS.

  In het ontwerp zijn in ateliers en de buitenruimte werkplaatsen opgenomen waar door technici kan worden geoefend op het repareren en onderhouden van bovenleidingen, rails en wissels.

  In de school bevinden zich naast lesruimten simulators. Met die simulators kan het elektrische en elektronische controlecentrum en coördinatiesysteem van de spoorwegen worden nagebootst. Het schoolgebouw kan ook dienstdoen als conferentiecentrum, zodat kennisuitwisseling over de spoorwegen plaats kan vinden.

  Drie metrotunnels

  De vorm van het ontwerp van Atelier Kempe Thill is sterk beïnvloed door de locatie. De school bevindt zich bij drie metrotunnels die onder het project uitkomen in één tunnel. De enorme overspanning, van meer dan 30 meter, in die tunnel werd verkleind door plaatsing van extra kolommen zodat het gewicht van vloer beter kan worden verdeeld.

  Complexe berekeningen moesten worden uitgevoerd om in het geval van een ontspoorde trein instorting te voorkomen. Ook hield Atelier Kempe Thill in het ontwerp rekening met het feit dat het metroverkeer (dat 20/24 rijdt), niet mocht worden onderbroken.

  De draagvermogen van de bestaande constructie had veel invloed op het project. Het ontwerp was hierdoor gebonden aan een maximumhoogte. Ook andere beslissingen betreffende de architectuur, structuur en techniek volgen uit de gegeven tunnelstructuur.

  Het opening van het gebouw staat gepland voor de lente van 2020.

   

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :
    (nl)
    (fr)

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2019 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel