Bouwstart 'gevangenisdorp' Haren (B) aanstaande

Bouwstart 'gevangenisdorp' Haren (B) aanstaande

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de bouw van een nieuw gevangeniscomplex in het Belgische Haren. 

De nieuwbouw in het dorp, dat deel uitmaakt van de stadsagglomeratie Brussel, vervangt de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Het ontwerp voor het ‘gevangenisdorp’ is gemaakt door EGM architecten en het Belgische B2Ai.

Het gevangeniscomplex gaat bestaan uit diverse kleinere gebouwen die in omvang, vorm en materialisatie van elkaar verschillen. De afwisseling in beeld en schaal reflecteert de opzet van een regulier dorp. 

In het ontwerp wordt ingespeeld op de bestaande grillige contouren van de locatie en de aanwezige hoogteverschillen, waardoor een gevarieerd landschap en uitzicht ontstaat. Natuurlijk groen en herkenbare materialen moeten bijdragen aan humane condities voor zowel de gedetineerden als de medewerkers.

Stedenbouwkundig karakter

De omvang van de gevangenis en de ruimtelijke situatie geven de opgave een sterk stedenbouwkundig karakter. Het vijftien hectare groot terrein wordt voor 116.000 vierkante meter bebouwd, waar plek is voor 1.190 gedetineerden.

Op het complex komen onder meer twee arresthuizen (voor gedetineerden die in voorlopige hechtenis zitten) en een strafhuis (voor mensen die zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf) voor mannen, een gesloten en een open instelling voor vrouwen, een ziekenhuis, een observatie-instelling, een psychiatrische afdeling, een medisch centrum, een sportcomplex, een werk- en opleidingsatelier en een bezoekfaciliteit.

Speciale technieken

VK Architects & Engineers staat er in voor de speciale technieken, en naast de veiligheid is energie-efficientie een belangrijk thema. Er worden dan ook verschillende actieve en passieve maatregelen in de studie opgenomen: automatische, daglichtafhankelijke lichtregeling, warmtepompen in combinatie met een BEO-veld, warmtekrachtkoppeling, … Ook het waterverbruik wordt gemonitord en gestuurd. Grijs water wordt gezuiverd en wordt samen met gerecupereerd regenwater aangewend voor toiletspoeling, schoonmaken, wassen en besproeien van de tuin. Bedoeling is een energieneutraal complex te realiseren met BREEAM-certificaat 'Very Good'. Verschillende maatregelen moeten leiden tot 60% minder CO2-uitstoot en 77% minder gebruik van leidingwater.

Regie der Gebouwen

Het gevangeniscomplex is in opdracht van Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat in België, gegund aan Cafasso op basis van een Design Build Finance Maintain (DBFM)-contract. Consortium Cafasso bestaat uit Denys nv, FCC Construcción sa en Macquarie Capital.

In de loop van 2022 wordt het complex opgeleverd.

  • Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
  • Architectuur : B2AI, B2AI, EGM architecten
  • Studiebureau : VK Architects & Engineers (voor Duurzaam Ontwerpen, Speciale Technieken, Stabiliteit, Infrastructuur)
  • Oppervlakte : 65000 m2

architecture 02 f2

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel