Groen licht voor de fietshelling Parkbrug zijde Eilandje in Antwerpen

Groen licht voor de fietshelling Parkbrug zijde Eilandje in Antwerpen

De bouwvergunning voor de fietshelling van de Parkbrug, zijde Eilandje, is afgeleverd.

De eigenaars van het binnenplein waar de fietshelling komt, hebben zich akkoord verklaard om hun esplanade ter beschikking te stellen aan de stad als openbaar domein. Er wordt een erfdienstbaarheid gevestigd voor openbaar nut zodat de fietshelling kan gebouwd worden op dit binnengebied tussen de Italiëlei, Londenstraat en Entrepotkaai. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de eigenaars, vertegenwoordigd door Anker 18 NV. Deze constructie wordt 140 meter lang en krijgt een lusvormig ontwerp in een lichte staalstructuur. De fietshelling wordt een alternatief voor de lift en de trap met VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. Als alles goed verloopt, kunnen de werken ten vroegste starten na de zomer van 2018. De werkzaamheden zullen naar verwachting minstens één jaar in beslag nemen.

Antwerpen staat de volgende jaren voor verschillende grootschalige werken met impact op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet. Een breed flankerend beleid is cruciaal om de hinder daarvan op te vangen en de bereikbaarheid van de Antwerpse regio te waarborgen.

De Parkbrug is sinds juli 2016 een verkeersveilige verbinding voor zwakke weggebruikers tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. Ze overspant de Italiëlei ter hoogte van de Noorderplaats. Het fietspad is voorzien in gietasfalt. Zowel de Parkbrug als de nieuwe fietshelling zijn ontworpen door Ney & Partners.

architecture 01 ful2

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel